МИНИСТЪР ЦОКОВ: УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА УЧАСТВАТ ВЪВ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА ЖИВОТА В УЧИЛИЩЕ

МИНИСТЪР ЦОКОВ: УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА УЧАСТВАТ ВЪВ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯТА ЗА ЖИВОТА В УЧИЛИЩЕ

Учениците трябва да имат възможност да участват със свой глас във взимането на решения за функционирането на училището, в което учат. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на среща с ученици, взели участие в конкурса „Моето мнение има значение в обединена Европа“.

„Гласът на всеки един има значение, особено на тези, които в момента са в образователната система. Защото те трябва да бъдат не само обогатени със знания, но и да се развиват като личности“, каза проф. Цоков. По думите му мнението, идеите и мечтите на учениците са отражение и на обществото. Той посочи, че именно затова и основен приоритет са промените в предучилищното и училищното образование, които да направят учениците не само знаещи, но и да имат изградени умения за живота, в това число да взимат решения.

„Нашият век е много динамичен, информационното общество е бързопроменящо се и ние всеки един ден не само се учим, но и изграждаме нови умения. Ако имате тези умения за живота, ако знаете, че вашият глас има значение, Вие ще бъдете търсещи и заедно с това участващи хора“, каза министър Цоков. Той благодари на учениците за участието в конкурса и на техните учители, че ги подкрепят да се развиват като личности.

В срещата участваха учениците Марияна Андонова от професионална гимназия в Ямбол, Лейля Симеонова от ОУ „Цанко Церковски“ в Средище и Назлъ Николаева от Обединено училище “ Христо Ботев“ във варненското село Цонево. Момичетата споделиха за своите интереси, като подчертаха че имат подкрепата на своите учители да се включват в различни инициативи и конкурси.

На срещата в МОН бяха още учителките Сибел Емилова и Туркян Юмер, както и председателят на Центъра за междуетническа толерантност и диалог „Амалипе“ Диян Колев и 14-годишният Деян Димитров.

Диян Колев отбеляза, че над 100 ученици са участвали в конкурса с творби по актуални теми. Той отбеляза, че младите хора преживяват всичко в нашето ежедневие. „Имат желание да променят света, имаме ново поколение, което може само да ни зарежда“, посочи Диян Колев. Той постави темата за промяна на функционирането на голяма част от ученическите парламенти, като учениците бъдат свободни да избират своите лидери в тях сами, като гласуват по своя преценка.

Споделете

GoTop