МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ИНОВАЦИИТЕ ЩЕ СА УСЛОВИЕ ЗА ДЪРЖАВНО И ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ИНОВАЦИИТЕ ЩЕ СА УСЛОВИЕ ЗА ДЪРЖАВНО И ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Наличието на иновационен потенциал и създаването на иновативни продукти ще са условия висшите училища и научноизследователските организации да получават национално и европейско финансиране в следващите години. Усилията на Министерството на образованието и науката са насочени към сближаване на научните изследвания и иновациите.

С тези думи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков се обърна към участниците в Кръгла маса за възможностите за сътрудничество между Европейския институт за иновации и технологии и българските университети, научни звена и иновативни компании. В онлайн дискусията се включиха още комисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и министърът на икономиката Даниела Везиева.

Проф. Денков подчерта, че наличието на иновационен потенциал ще е основно изискване за висшите училища и научноизследователските организации при кандидатстването по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост и по оперативните програми. „В Плана има част за изследователските университети и за реформите в БАН. В програмите си за развитие те трябва да опишат плановете си за създаване на иновации. Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентности също ще получават средства само ако имат такива планове“, посочи министърът на образованието и науката.

Той обяви, че се работи по надграждане на Закона за насърчаване на научните изследвания, за да бъдат обвързани научните разработки и иновациите. С новия закон ще се отворят възможности за повече публично-частни партньорства и ще се регулира финансирането на изследванията и създаването на модерни технологии и продукти с публични държавни средства. Същата философия ще залегне и в националните програми за наука, които в момента са насочени предимно към научните изследвания. „В бъдеще ще са ръка за ръка с иновациите и комерсиализацията на резултатите от разработките“, добави проф. Денков.

Комисар Мария Габриел представи пред участниците всички инструменти за насърчаване на научните разработки и иновациите на ЕК, като акцентира, че правителството полага усилия да стимулира университетите и научните организации да се възползват от тях.

Споделете

GoTop