МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ОБЩИНАТА СЕ ОПИТВА ДА ПРЕХВЪРЛИ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ОБЩИНАТА СЕ ОПИТВА ДА ПРЕХВЪРЛИ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА

„Столична община абдикира от свое основно задължение – да осигури места в общинските детски градини, и очаква други институции спешно да решат проблема, с който тя не се е справила в продължение на години“, заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. Повод е искането на заместник-кмета на Столична община Мирослав Боршош Министерството на образованието и науката (МОН) „от днес“ да облекчи достъпа до компенсации за децата извън общинските детски градини и да увеличи повече от два пъти размера на тези компенсации, след като повече от 10 000 деца в София останаха извън класираните. Министър Денков призова общината да обясни причините, поради които се отказва от дългосрочния си ангажимент към децата на София.

Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, е приета от Министерския съвет преди по-малко от три месеца – на 5 март т.г. Постановлението на тогавашния кабинет е предхождано от едномесечно обществено обсъждане на проекта за наредба. В този срок Столична община е направила 15 предложения, но само едно е било прието изцяло, а две – частично. Никое от тях не засяга съществени промени в предложения документ.

Месечната компенсация от 291 лв., определена със заповед на предишния министър на образованието и науката Красимир Вълчев, е изчислена в рамките на приетия бюджет за тази година. Бюджетът за 2021 г. не е актуализиран и в момента България няма работещ парламент, който да го направи. Идеи за либерализация на режима за компенсация на децата без места в държавни и общински детски градини и за увеличение на сумата могат да се обсъждат само при наличие на редовно правителство и действащо Народно събрание. Те биха могли да актуализират бюджета на базата на надеждни разчети за нуждите не само в София, а в цялата страна.

Споделете

GoTop