МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ОПИТЪТ В ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ МУЛТИПЛИЦИРА

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ОПИТЪТ В ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ МУЛТИПЛИЦИРА

Няма достатъчно учебници по специалните предмети в професионалното образование. Не достигат учители по тези предмети и по практика. В същото време вече има много успешни модели в сферата на дуалното обучение, които трябва да бъдат мултиплицирани в колкото може повече професионални гимназии.

Тези и други теми обсъждаха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков с преподавателите от Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” във Варна. За да решат проблема си с учебниците, учителите в областта на мебелното производство във варненското училище вече са създали екипи и са изработили електронни учебни помагала по специални предмети. Те са готови да продължат да работят в тази посока заедно с преподаватели от Лесотехническия университет, като ползват и чуждестранен опит.

Учебно-производственият корпус на гимназията е съвременен професионален център с технологично оборудване за мебелно производство. 387 ученици се обучават по специалностите интериорен дизайн, мебелно производство, реставрация на стилни мебели и дограма, парково строителство и озеленяване, горско и ловно стопанство и производство на тапицирани изделия.

Министър Денков видя учениците по мебелно производство в действие в учебните работилници. Зрелостници от класа по парково строителство демонстрираха софтуера, с помощта на който създават триизмерни проекти на бъдещи паркове. Акад. Денков влезе също в час по химия, където деветокласници имаха урок за сапуните и синтетичните миещи вещества.

ПГГСД „Николай Хайтов” е един от най-активните участници в приключилия швейцарски проект за дуално обучение „Домино“. Сега работата по този модел продължава чрез проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“*. През тази учебна година 152 ученици в осем паралелки по четири професии са включени в дуално обучение. Гимназията работи активно с бизнеса – имат 16 фирми-партньори, в които учениците се обучават в реална работна среда.

Гимназията има много добър опит с ученици от ромския и от турския етнос – там ги мотивират да учат, помагат им да придобият професия и да си намерят работа, като ги включват в дуално обучение. Училището е развило успешен модел за обучение и на младежи със специални образователни потребности. С помощта на варненските педагози те получават шанс за професионална реализация.

* Финансирането за проекта е осигурено по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Споделете

GoTop