МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ ОТКРИ НОВ КОРПУС НА СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“

МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ ОТКРИ НОВ КОРПУС НА СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“

Само за четири години броят на учениците в Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ е нараснал над 4 пъти. Това стана ясно по време на откриването на нов корпус на училището, на което официален гост бе министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. По думите му МОН е инвестирало над четвърт милион лева в новооткритата материална база.

„Софийската професионална гимназия е сред примерите за това какво многообразие може да предложи професионалното образование“, посочи министърът. Той подчерта, че именно това е бъдещето на образованието – в разширяване на компетентностния модел и формиране на повече практически умения. „В много отношения в професионалното образование вече се постига това, което искаме да бъде основата на всички учебни програми – да подготвяме децата за реалния живот като формираме конкретни умения и компетентности“, посочи още проф. Галин Цоков.

Над 600 000 лв. ще бъдат инвестирани в СПГ „Княгиня Евдокия“ за обновяване на спортната база, стана ясно по време на събитието. Средствата ще бъдат отпуснати от МОН по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища, която в момента е в ход. През годните в училището са инвестирани над 5 милиона лева за създаване на съвременна образователна среда по различни програми на МОН, европейски и собствени средства на училището. „Благодарение на всичко това материално-техническата база се реновира непрекъснато и се обогатява със съвременно интерактивно оборудване за подпомагане на обучителния процес“, подчерта директорът Мариета Гигова.

В училището се прилагат най-нови технологични решения и методи на обучение: модел 1:1; проектно-базирано и проблемно-базирано обучение; преподаване на интегрирано учебно съдържание по общообразователни и предмети от професионалната подготовка; преподаване на интегративен учебен предмет като въведена иновация и др. В училището работят 17 учители, сертифицирани като Google Образователен работник първо ниво; трима учители Образователен работник второ ниво и един учител Google обучител. Заедно с това професионалната гимназия е успяла да привлече и университетски преподаватели, които работят с учениците – проф. д-р Юлия Николова е преподавател от Медицинския университет, а д-р Ирена Димитрова е преподавател в НСА.

Министър Цоков разгледа обновения корпус и условията, в които децата се обучават в направленията: „Съдебна администрация“, „Промишлен дизайн“, „Икономическо информационно осигуряване“, „Индустриални отношения“, „Фотография“, „Театрален, кино и телевизионен декор“, „Художествено осветление на кино, театър и телевизия“, „Изпълнител на термални процедури“, „Фризьорство“ и „Козметика“.

Споделете

GoTop