МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ ПОЗДРАВИ УЧАСТНИЦИТЕ В XXIII МЕЖДУНАРОДЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ ПОЗДРАВИ УЧАСТНИЦИТЕ В XXIII МЕЖДУНАРОДЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Повече експертни обсъждания и ефективно използване на постиженията на науката трябва да ни подготвят за навлизането на образование 5.0.

Това подчерта министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при откриването на XXIII Международен педагогически форум на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”. Той се включи онлайн в събитието, за да поздрави участниците и организаторите от Тракийски университет в Стара Загора. „С образование 5.0 не трябва само да внедряваме технологии, но и да поставим допълнителен акцент върху развитието на характера и социалната интеграция на обучаващите се“, каза проф. Цоков.

Той поздрави организаторите, че поставят във фокуса на дискусиите една от най-актуалните теми за образователната система и наука. „Сигурен съм, че събитието и участниците ще дадат много предложения, които могат да се внедрят успешно в практиката, а Министерството на образованието и науката ще продължи да бъде активен партньор в търсенето на най-работещите решения и навлизането на повече иновации в методите на преподаване“, допълни министърът.

Форумът се организира от ДИПКУ при Тракийски университет, град Стара Загора. Всяка година той събира учители изследователи за споделяне на добри образователни практики, за участие в дискусионни интерактивни сесии и кръгли маси. В него участват университетски преподаватели и педагогически специалисти от България, САЩ, Австрия и др.

Споделете

GoTop