МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ: СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ СЪС 7% ПРЕЗ 2024 Г.

МИНИСТЪР ГАЛИН ЦОКОВ: СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ СЪС 7% ПРЕЗ 2024 Г.

Нормативът за издръжка за деца със специални образователни потребности (СОП) в образователната система се увеличава със 7% за 2024 г. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на дискусия „Приобщаващото образование – проблеми и решения“, организирана от омбудсмана проф. Диана Ковачева.

“Децата със специални образователни потребности продължават да се увеличават и през настоящата учебна година те са 24 541. Основен приоритет за екипа ни е развитието на политиките, насочени към тях и повече добри практики, които да се мултиплицират в страната”, подчерта проф. Галин Цоков. Той обясни, че всяка година Регионалните управления на образованието предоставят подробни анализи, от които се набелязват и мерки за подобряване на системата. “Липсата на квалифицирани специалисти продължава да е основен проблем, като днес те са общо 5 526 в цялата страна и по всички направления”, обясни министър Цоков.

По думите му все още има училища, които нямат възможност или достатъчно желание да назначават такива специалисти. “В тези случаи подкрепата се осигурява от нашите регионални центрове за приобщаващо образование. Трябва обаче да осъзнаем, че тези структури трябва да се развият и да се превърнат и в аналитични звена, които да набелязват мерки за подобряване на системите на общинско и областно ниво”, каза още министърът.

Заедно с всички проблеми е важно да се подчертае и направеното през последните години за развитието на приобщаващото образование. От напълно изключени от образователната система днес тези деца са върнати в училищата и се осигурява индивидуална подкрепа, бе посочено по време на дискусията. “Трябва да почерпим опит от други държави като например Финландия, които са постигнали пълна интеграция на тези деца и те са част от общия поток“, каза още проф. Цоков. Според него системата може и да почерпи опит от приобщаващото образование, който да се мултиплицира към всички деца. „Дългосрочната цел пред нас е чрез онлайн инструменти като Дигиталната раница и други решения да осигурим на всички ученици това, което имат децата със СОП – персонален подход, съобразен със силните страни и талантите на всеки ученик“, подчерта проф. Цоков.

В дискусията участват народни представители, университетски преподаватели, родители, директори на учебни заведения, директори на ресурсни центрове за приобщаващо образование от София, Пловдив, Пазарджик, началникът на регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева, експерти и др.

Споделете

GoTop