МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ГОЛЕМИЯТ РАЗГОВОР ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ Е КАК ДА УЧИМ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ГОЛЕМИЯТ РАЗГОВОР ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ Е КАК ДА УЧИМ

Ученето във висшите училища трябва да е ежедневно, в образованието нещата се получават с натрупвания.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия за предизвикателствата пред висшето образование 30 години след прехода, организирана от Студентския съвет при УНСС. Той призова студентите да четат и решават задачи, да посещават редовно лекции, да участват в проекти. Големият разговор за висшето образование е как да учим и как се променят програмите на обучение, каза министър Вълчев. По думите му в следващите 50 години на днешните студенти все по-често ще се налага да сменят професията си и трябва да усвояват умения, които ще им позволят да се справят във времето на изкуствения интелект. Министър Вълчев подчерта, че ще е все по-важно човек да е креативен, да има социални умения, дигитални и граждански компетентности. Той посочи, че нерационалното търсене на висше образование заради самата диплома не е продуктивно, защото тя няма да им гарантира добър живот.

Връщаме висшите училища към традиционно силните профили, които дават качествено образование и гарантират реализация, каза министърът. Насърчаваме онези направления, където има традиции и от години е инвестирано в преподаватели и материална база, заяви министър Вълчев. Той апелира студентите и висшите училища да бъдат все повече свързани – училище с училище у нас или в Европа, училище с бизнес. Ако нашите училища се включат в университетски мрежи, студентите ни ще получават европейски дипломи, каза министър Вълчев. По думите му така все повече студенти ще остават у нас. Трябва да спрем образователната миграция, каза министърът и посочи, че нетната външна икономическата миграция все повече ще намалява. Това ще стане с повишаване на доходите във всички региони, но инвеститорите искат подготвени кадри, най-вече в инженерните и техническите специалности, където ще има най-висок ръст на доходите, каза министърът.

Инвестицията в добри учители и млади преподаватели, ролята на студентското самоуправление, промените в закона за висшето образование бяха част от дискутираните теми.

Споделете

GoTop