МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КМЕТОВЕТЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ ЗА ПРОМЯНАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КМЕТОВЕТЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ ЗА ПРОМЯНАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Кметовете могат да ни бъдат съюзници за осъществяването на важните политика в образователната система. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред повече от 400 представители на местната власт – кметове и председатели на общински съвети, които участваха във форума „Общински мандат 2019 – 2023 – приоритети при взаимодействието с централната власт“. Министър Вълчев благодари за партньорството с местните власти и Националното сдружение на общините в Република България. Той очерта основните предизвикателства, които изискват по-тясно взаимодействие между държавните институции и местната власт.

Като добър пример за сътрудничество той посочи работата на съвместните екипи за обхват на децата в детски градини и училища. Важно е да продължим да работим заедно, да не отслабваме усилията, защото нямаме друг шанс. Социално-икономическото развитие след 10 години ще зависи от това да имаме образовани и готови за пазара на труда хора, заяви Красимир Вълчев. По думите му е необходимо също да се увеличи приемът в професионалното образование, като паралелките бъдат в съответствие с нуждите на местната икономика.

Национална цел е да увеличим приема в професионално образование и в профили и професии, свързани с математиката, техниката, природните науки, т.е. повече технически гимназии и повече профили в тези области в другите училища, заяви министърът. По думите му преструктурирането трябва да бъде обвързано и с целта за преминаване към едносменен режим. Важно е да направим това планиране на училищната мрежа съобразно децата, особено в големите градове, посочи министърът. Той представи и политиките на МОН, насочени към повишаване на ефективността на работата в училището.

Опитваме се със всички инструменти да постигнем подобряване на образователните резултати. Това се постига с повече работа, с култура на професионализъм и отдаденост от страна на директорите. Подобряването на резултатите става с въвеждане на иновации, с подкрепа на креативните учители, каза министърът. Той подчерта, че това е важна политика и очаква от кметовете да помогнат за реализирането на промяната в образователната система, която преминава през прилагането на компетентносния подход, през учебните програми, методите на преподаване, както и това за какво се изпитва. Необходимо е и да се реализира концепцията за приобщаващото образование. Важно е да обхванем децата от семейства, в които няма отношение към образованието, в които майчиният език не е български от по-ранна възраст, смята министър Вълчев. Той за пореден път посочи, че включването им в системата на предучилищното образование е ключово – в този период в най-голяма степен се развиват когнитивните, социално-емоционалните и най-вече езиковите умения.

Министър Красимир Вълчев съобщи, че и занапред ще се инвестира в материалната база, но с акцент не саниране, а подобряване на средата и мотивиране на интереса за учене. Това означава повече модерни кабинети и повече иновации, посочи министърът. Той призова общините да използват отпуснатите им средства за организиране на междуучилищни дейности, както да провеждат политика на десегрегация в градовете.

Споделете

GoTop