МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КУЛТУРАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОМЕНЯ БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: КУЛТУРАТА НА ИНОВАЦИИ ПРОМЕНЯ БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Иновациите са възможност за промяна на културата на преподаване и начин училищата да станат по-желано място за децата. Това е най-положителният резултат – все повече училища осъзнават, че подкрепата за креативните и иновативни учители, е предпоставка да провокират интереса за учене у децата и да подобряват резултатите си. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на научноизследователския анализ на обмена на Националната програма „Иновации в действие“. В нея участваха 529 училища, от които 270 иновативни и 259 неиновативни. По думите на министър Вълчев полезното е, че иновациите водят до това училищата да работят заедно, да си взаимодействат, да са свързани. В рамките на програмата са направени 774 посещения между училищата.

Министърът отбеляза и друг положителен момент – големи учителски екипи от различни специалисти работят заедно и създават нови учебни програми. Вече има създадени 20 нови учебни предмети, свързани с дигитализацията, интердисциплинарно обучение, позитивна педагогика и гражданско образование. Това ще доведе промяна на традиционната педагогическа практика, заяви ръководителят на екипа от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, направил мониторинг на програмата, проф. д-р Галин Цоков. Обменът и споделянето на добри практики стимулират създаването на мрежи от иновативни училища и мултиплициране на иновациите, подчерта проф. Цоков. На третата година откакто училищата кандидатстват за статут на иновативни, мрежата се разраства – първоначално са били 184, след това – 290, а през последната учебна година са 395. В МОН са постъпили за оценяване нови 205 проекта.

Създаването на мрежи от иновативни училища за споделяне и обмяна на опит ще ни помогне и по-бързо да въведем компетентностния подход в обучението и да създадем онези ключови умения на учениците, които ще ми помогнат да се адаптират и реализират в променящия се свят, каза министър Вълчев. Той отбеляза, че вече има училища, които прилагат по няколко различни иновации. По думите на проф. Цоков прилагането на иновации и споделянето на практики променят ролята на учителя, който става създател на ново учебно съдържание. Другата роля на обмена на иновации е нов модел на своеобразна „квалификация на място“, в реална образователна среда.

Според авторите на мониторинга споделените технологични и педагогически иновации са свързани с водещи световни образователни тенденции като конструктивизъм, компетентностно-базирано обучение, интердисциплинарност в обучението, проектно-базирано обучение, училище в облака.

Министър Красимир Вълчев съобщи, че и през следващата учебна година се предвиждат средства, с които да се финансира оборудване на класни стаи и на лаборатории, които да позволят практическо обучение по природни науки.

Споделете

GoTop