МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: НЕОБХОДИМИ СА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ КАТО ОТГОВОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: НЕОБХОДИМИ СА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ КАТО ОТГОВОР НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Важно е обучението за придобиване на задълбочени дигитални умения за кодиране и моделиране като отговор на съвременните предизвикателства. За това е нужно да готвим днешните ученици, които ще навлизат на пазара на труда през следващите четири десетилетия. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев при участието си в среща от кръга „MASTЕRCLASS WORK 4.0″, която се проведе в Икономическия университет във Варна. От тази подготовка ще зависи бъдещето развитие на страната.“, каза още министърът.

Основна тема на дискусията бяха предизвикателствата, които поставя дигитализацията пред пазара на труда, появата на нови професии и адаптацията на младите хора към новите изисквания. По думите на министър Вълчев предстои изграждането на електронна платформа със свободен достъп, чрез която се цели учители да представят учебния материал по иновативен начин. Изработването на платформата ще стане в рамките на проект „Образование за утрешния ден“, който предстои да бъде одобрен по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Учителите, които разработват уроци и клипове, ще получават заплащане за това, посочи Вълчев. Той уточни, че предстоят обучения на преподаватели как да създават подобни образователни ресурси. По същия проект ще бъдат финансирани и дейности по интереси в областта на дигиталната креативност, кодиране и моделиране, допълни министърът. Този тип обучение е планирано още от първи клас.

По думите на министър Вълчев през следващите години настоящите ученици ще сменят различни работни места и позиции и се нуждаят от гъвкавост и база от знания и умения, които да им позволят да са конкурентни на пазара на труда. Същевременно фокусът на системата трябва да се измести от контрол на документи към постигането на резултати, каза министър Вълчев и добави, че иновативните учители ще продължат да бъдат насърчавани. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров, който също участва във форума, подчерта ,че в областта на образованието вече се полагат много усилия. Според него основно предизвикателство остава промяната на изискванията към сегашните работещи.

Споделете

GoTop