МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ НОВ ЦЕНТЪР С ИНОВАТИВНО НАУЧНО ОБОРУДВАНЕ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ НОВ ЦЕНТЪР С ИНОВАТИВНО НАУЧНО ОБОРУДВАНЕ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри Център за съвременна микроскопия в Института по молекулярна биология на Българската академия на науките. С новото иновативно оборудване ще се правят фундаментални и приложни научни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите. Модерната микроскопска система „Andor Dragonfly“ е сред най-новите технологии за микроскопски наблюдения, които предлагат възможности за изучаване на живи клетки чрез суперрезолюция. Центърът е част от консорциума Euro-BioImaging, в който участват 14 европейски държави. Той осигурява свободен достъп на нуждаещите се изследователи до най-съвременна техника за биомедицински изследвания, като се ръководи от принципите за най-високо качество. Учени представиха дейността, която ще се извършва в новооткрития център и запознаха министъра с проектите, по които се работи в института – стабилност на генома, молекулярно-биологични процеси, биология на стареене, социалнозначими заболявания при човека, фармакология, екология. На събитието присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, председателят на БАН академик Юлиан Ревалски, журналисти. Институтът по молекулярна биология е основоположник и водеща научна институция в областта на молекулярната биология, която се ползва и с международна известност. Центърът за съвременна микроскопия се финансира от Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Споделете

GoTop