МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА Е СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА Е СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Възможностите за въвеждане на относителна регулация на обучението по педагогически специалности бяха обсъдени на конференция „Перспективи и предизвикателства пред педагогическото образование през 21 век“, организирана от Националната агенция за оценяване и акредитация. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отбеляза, че педагогическото образование в България не е регулирано, но то трябва да бъде споделена отговорност – между държавата и университетите. Той предлага висшите училища заедно с МОН да предложат какво трябва да съдържат учебните програми, които да се оценяват при акредитация.

„Важно е какво учат бъдещите учители в университетите“, акцентира министърът. Според министър Вълчев, висшите училища трябва „да дават“ мотивацията и уменията на бъдещите учители по какъв начин да преподават в училище и университетите, трябва да помогнат за ефективното въвеждане в училище на компетентностния подход и за реализирането на приобщаващото образование. По време на форума бе посочено, че сега в учебните планове на бъдещите учители в университетите приобщаващото образование и компетентностният подход се изучават в избираемите дисциплини, а не в задължителните. По същия начин е и с гражданското образование, което бе въведено в Закона за предучилищното и училищното образование. Отбелязано бе, че бъдещите учители не получават достатъчно практическа подготовка и в рамките на диалога ще се търсят възможности за промяна. Променя се фокусът на образователната система, защото се променя светът и се променят поколенческите характеристики на децата. Днешното поколение не може да бъде обучавано както преди 30 или 40 години. За учениците трябва да бъде по-интересно в клас и компетентностния подход е един от начините да се подготвят по-добре децата за бъдещето, заяви министър Вълчев.

Министърът съобщи, че догодина МОН ще финансира по национална програма създаване на нови учебни програми и планове, за да се промени обучението. Образователните резултати на учениците се определят от няколко фактора – това са: учебните програми, методите на преподаване и това върху какво се изпитва, организацията на дейностите в системата, мотивираните и добре подготвените учители, както и финансирането, заяви министър Вълчев. По думите му два от тези фактора – мотивираните и добре подготвените учители и методите за преподаване в много голяма степен зависят от висшите училища.

Споделете

GoTop