МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРЕДСТОИ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Предстои създаването на национални програми за висшето образование, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещението си в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).
Програмите ще подпомагат привличането на млади преподаватели, въвеждането на нови технологии в образователната система, създаването на програми за чуждоезиково обучение. Те ще следват успешния пример на работещите вече национални програми в предучилищното и училищното образование.
По думите на министър Вълчев свързването на висшите училища в университетски мрежи е предизвикателство пред тях , но българските университети имат потенциал за създаването на подобни мрежи, както на балканско и европейско, така и на интерконтинентално равнище.
Ректорът на УАСГ проф. Иван Марков каза, че университетът вече успешно си партнира със сродни висши училища във Виена и Париж. А в ход са и преговори за сътрудничество с университета в Щутгарт, където възпитаници на УАСГ са преподаватели.
Университетът успешно привлича студенти от Индия, Китай и Дубай.
Министър Вълчев посети новосъздадения с финансовата подкрепа от министерството Национален център по сеизмично инженерство. За научните изследвания и експерименталното оборудване на центъра МОН е отделило 350 000 лева. В центъра ще се обучават всички студенти на университета в курсове за сеизмична устойчивост, тъй като страната ни се намира в зона с много силна сеизмична активност. Центърът е започнал да осъществява три от заложените 18 проекта за сеизмично укрепване на паметници на културата, мостови конструкции и панелни сгради.

Споделете

GoTop