МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРЕДВИЖДАМЕ ПОВЕЧЕ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРЕДВИЖДАМЕ ПОВЕЧЕ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

План-приемът за предстоящата учебна година предвижда в дуално образование да започнат да се обучават 3892 ученици в почти 150 паралелки в страната спрямо общо 3884 ученици в 177 паралелки досега. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусиите на Втората национална конференция „Дуалното образование – път на възможностите” в София днес.

Министърът определи като важно предизвикателство пред образователната система през следващите 15 години да подготви кадри, които ще отговорят на потребностите на пазара на труда. Той отбеляза, че по отношение на дуалното образование е налице засилващо се партньорство и все по-добро взаимодействие с представителите на бизнеса.

Красимир Вълчев посочи, че се предприемат реални стъпки за разширяване обхвата на дуалното обучение като дейностите, които досега се реализираха по проекта „Домино“ („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото”) и МОН в рамките на Швейцарско-Българската програма за сътрудничество, ще продължат и след приключването на проекта в края на тази година. Предвижда се през следващите две години и половина те да се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Предстои разработване на проектното предложение с планиран бюджет от 24,5 млн. лв. По този проект ще се подготвят наставници.

В началото на тази година е заложено и изплащането на стипендии за учениците в дуална форма на обучение от държавния бюджет, добави министърът.

По време на форума ученици, успешно завършили дуално обучение, дадоха добри примери за възможностите, които тази форма им предоставя за професионално развитие в реална работна среда. Те оцениха обучението като изключително полезно и практично – започнали са веднага работа в съответните предприятия и успоредно са продължили да учат във висше училища съответните специалности.

Дуална форма на обучение се прилага във всички 28 области на страната. Най-голям брой ученици, обучавани в тази форма, има в областите Пазарджик, София, Стара Загора, Габрово, Враца, Велико Търново и Пловдив.

Споделете

GoTop