МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА БАН

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев проведе среща с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, по време на която обсъдиха актуални теми, свързани със съвместната дейност между двете институции. Срещата се проведе в Академията по покана на председателя на БАН и с участието на зам.-председателя на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов и главния научен секретар проф. Евдокия Пашева.

По време на разговорите представителите на ръководството на БАН информираха министъра, че са предприети всички стъпки, които са необходими за безпроблемното излизане на НИМХ от БАН и осигуряване на оперативната му дейност, съобразно нормативните актове на Академията и действащото законодателство.

Министърът на образованието пое ангажимент новосъздаденото научно звено в БАН да бъде финансирано чрез корекция в бюджета на МОН, както и да предложи експерти от МОН, които заедно със сформираната експертна комисия от БАН да разгледат всички въпроси, включително от имуществен характер.

Беше отбелязана ролята на учени от Академията, които работят по проекти с висока обществена значимост, възложени от Министерския съвет като: Мерки за преодоляване на демографската криза, Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти и др.

По време на срещата беше подчертан и приносът на БАН в изпълнение на Националната стратегия за научните изследвания, Националните научни програми, Програмата за млади учени и новите програми за реинтеграция и задържане на учени.

Споделете

GoTop