МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: РАЗЧИТАМЕ НАЙ-МНОГО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИТЕ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: РАЗЧИТАМЕ НАЙ-МНОГО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИТЕ

През следващите десетилетия хармоничното общество ще изисква да съчетаем изчислителната мощ на машините с отговорността, ценностите, социално-емоционалните и гражданските умения и разбирането за човека от самия човек. Именно това е предизвикателството и пред системата на висшето образование.

С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна към студентите в началото на академичната учебна година. Според него преподавателите във висшите училища са изправени голямо предизвикателство – един от парадоксите е, че колкото повече източници на информация има, толкова лекторът е в по-малка степен посредник между знанията и студента. От друга страна преподавателят ще е все по-необходим заради това, че може да разбере студента, да го провокира да мисли, да интерпретира, да го накара по ефективен начин да допълни своите знания. На Вас, преподавателите, разчитаме да подготвите утрешното поколение учители, които от своя страна трябва да подготвят децата, които ще живеят, работят и създават през 21 век, каза министър Вълчев пред академичния състав на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ при откриването на 55-ата учебна година. Той добави, че обществото ни разчита и на тези, които ще учат програмиране и информационни технологии, за да преминем ефективно през процеса на дигитални трансформации, който предстои, а на хуманитаристите – да съхраним българското, да утвърдим националната идентичност и преди всичко да се съхраним като хора. Днешните инвестиции в качествено образование започват с подготовката на преподаватели и затова винаги апелът ми към академичните ръководства е да инвестират в млади преподаватели, защото това е предпоставка за качествено образование. Министърът подчерта, че като общество разчитаме най-много на преподавателите и учителите. Ако имаме добри преподаватели и учители ще имаме добри специалисти във всички професии, каза министър Вълчев.

Той пожела на студентите да намерят във ВТУ академичния дух, който в най-голяма степен ще ги направи знаещи, можещи и креативни хора. По думите му през следващите 40 години днешните студенти все по-често ще трябва да сменят професията си и да се учат в много по-голяма степен през целия си живот. Сама по себе си дипломата ще има по-малка стойност на билет за реализация, в много по-голяма пазарът ще търси уменията отколкото придобитата образователна квалификация. Въпреки това висшето образование ще е все по-важно, защото ще помогне на младите хора да се усъвършенстват и развият.

Новите професии се създават в университетите. Те изграждат не само професиите, необходими на бизнеса, но и създават умения на младите хора да се справят в постоянно променящата се работна среда както в България, така и в цяла Европа. Върху това акцентира и заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева по време на откриването на академичната година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя подчерта, че има една професия, която няма да изчезне в бъдеще и от нея ще има все по-голяма нужда – учителската. Ангелиева поздрави новите студенти в специалностите „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по..“ като посочи, че те ще имат пълната подкрепа на държавата.

Споделете

GoTop