МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ПРЕДМЕТИ ДАВА КРЕАТИВНА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ПРЕДМЕТИ ДАВА КРЕАТИВНА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Създаването на нови предмети в рамките на иновативните училища дава „креативна“ енергия за промяна на образователната система. Това коментира при срещите си с учители в община Раднево министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му обучението по компютърно моделиране трябва да продължи и след четвърти клас. Министърът подчерта, че целта е развитието на дигиталните компетентности да се разгръща още повече в учебния процес. По време на дискусия с преподавателите на СУ „Гео Милев“ той препоръча учителите да използват взаимната обмяна на опит, особено с иновативни практики като форма за квалификация. Тази година училището ще кандидатства със свой проект за иновативно.

Министър Вълчев отбеляза още, че включването на четиригодишните деца в задължителното предучилищно образование е най-силната предпоставка за преодоляване на речевите бариери и учебни затруднения. По думите му именно те са причина до голяма степен за ранното отпадане от образователната система. Министърът подчерта и необходимостта от продължаване работата по Механизма за обхващане и привличане на децата и учениците към учебния процес, за да се гарантира тяхната социализация и положително развитие в рамките на обществото.

По време на разговор във Второ ОУ „Паисий Хилендарски“ учители споделиха, че изпратените примерни записи на диктовка за провеждането на Националното външно оценяване след IV-ти клас, са получили пълно одобрение от четвъртокласниците. Според учениците „със записите дори диктовката е по-лесна“. Министър Вълчев участва и в дискусия с директори и преподаватели от училищата и детските градини в общината, с представители на местната власт и социалните партньори. Той подчерта ангажимента на МОН да търси стимули за мотивиране на най-добрите зрелостници да се насочват към избор на висше образование в области с очакван недостиг на кадри като инженерно-техническите и педагогическите специалности. Затова се предвижда от следващата академична година да се предоставя допълнителна стипендия за зрелостници с най-добри резултати от задължителния зрелостен изпит по „Български език и литература“ и на онези предмети по избор, които решат да учат във висши училища именно в инженерни и педагогически специалности, както и в търсени от пазара на труда професии.

С финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката във II-ро ОУ „Паисий Хилендарски“ в Раднево се изгражда напълно нова столова. Подменени са и три училищна автобуса.

Споделете

GoTop