МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: УЧИТЕЛИТЕ ИМАТ НУЖДА ОТ СВОБОДА И ВРЕМЕ ЗА ИНОВАЦИИ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: УЧИТЕЛИТЕ ИМАТ НУЖДА ОТ СВОБОДА И ВРЕМЕ ЗА ИНОВАЦИИ

„Всяко училище е иновативно. Всеки учител също е иновативен, щом с работата си се старае да повиши мотивацията и интереса на децата към ученето и постигането на резултати“.Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на международна конференция „Как да бъдем иновативни в училище” в Пловдив, организирана от Световния образователен форум.

„Учителите следват учебна програма и нямат много време за иновативни практики. Те трябва да имат повече свобода да ги упражняват, да затвърждават знания, да работят с изоставащите, да провокират интереса за учене като прилагат иновативни подходи. Това ще направи и професионалния им живот по-добър. Когато един учител влиза в час креативен, той ще се чувства по-добре отколкото, ако системата го вкарва в рамки“, посочи министър Вълчев.Той допълни, че днешните ученици учат по различен начин и искат обучението им да е практично. Затова, по думите му, учебният час трябва да прилича повече на дейности по интереси. Това не означава да не се усвоява материала, който е заложен в учебната програма, а че иновациите трябва да са насочени към по-доброто усвояване и затвърждаване на знанията. „Това се постига чрез провокиране на интереса на учениците, чрез подтикването им да бъдат по-активни в час. Промяната в модела на преподаване, която се опитваме да направим, е в свързването на знания и умения, това е компетентностния подход, за който непрекъснато говорим“, посочи министър Вълчев. Той припомни, че неотдавна бе подписан Анекса към Колективния трудов договор, в който е предвидено минимум 50% от средствата за квалификация на учители да бъдат използвани за взаимно учене, обмяна на добри практики и насърчаване на иновации. „Министерството на образованието и науката инициира и конкурс за иновативни и креативни учители. Надяваме се по този начин да подпомогнем културата на иновациите и тя да стане доминираща за системата“, каза министърът. Ще подкрепяме прилагането на съвременни методи на преподаване с всички инструменти на политиката, заяви министърът.

В Пловдив той откри нова модерна лаборатория за практическо обучение в Професионалната гимназия по електротехника и електроника, оборудвана с подкрепа от бизнеса. В Основно училище „Св. Св Кирил и Методий“ в село Устина министърът разговаря с учители.

Споделете

GoTop