МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: УВЕЛИЧАВАМЕ СРЕДСТВАТА И ПРЕСТРУКТУРИРАМЕ ПРИЕМА В НАПРАВЛЕНИЯ С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ НА СПЕЦИАЛИСТИ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: УВЕЛИЧАВАМЕ СРЕДСТВАТА И ПРЕСТРУКТУРИРАМЕ ПРИЕМА В НАПРАВЛЕНИЯ С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ НА СПЕЦИАЛИСТИ

Една от водещите политики на Министерството на образованието и науката е преструктуриране на приема и увеличението на средствата в определени области на висшето образование, в професионални направления и специалности, за които се очаква бъдещ недостиг от кадри. Целта е обвързване на пазара на образование с пазара на труда и затова Министерският съвет промени четири нормативни акта. Това заяви министърът на образоването и науката Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос относно мерките за увеличаване броя на студентите по професии, за които се очаква бъдещ недостиг на специалисти. Той посочи, че тези професионални направления получават по-висок коефициент на диференцирано финансиране, по който се умножава базовия норматив за издръжка на един студент. Дава се и възможност за по-голям прием. Промяната е за професионални направления като „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“, „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, природните и аграрни науки и др. По думите на министъра промените целят по-голяма диференциация в зависимост от комплексната оценка за качеството и реализацията на висшите училища.

Студентите, избрали да се обучават в тези професионални направления, ще получават допълнителна стипендия. Предвижда се да се отпускат и по 100 лева месечно за тези, които са получили високи оценки на държавните зрелостни изпити, и са избрали да следват в професионални направления, които са важни за развитието на икономиката на страната. Сред тях са педагогически, физически, химически и инженерни науки. Условие за тази стипендия е новите студенти да са сред първите 10% с най-високи оценки на ДЗИ по български език и литература за страната, а на втория ДЗИ резултатите им да са над средните за страната. Стипендия ще получават и студентите, които са сред 30% с най-високи резултати на втори ДЗИ по „Математика“, по „Физика и астрономия“ или по „Химия и опазване на околната среда“ и имат успех по български език над средния за страната. С този стимул насърчаваме учениците да изучават тези предмети, каза министър Вълчев.

В следващото десетилетие ще имаме недостиг на специалисти по всички професии, затова трябва да оптимизираме приема на студенти много предпазливо, каза още министър Вълчев. По думите му професионални направления, където има най-голям недостиг на кадри, студентите ще бъдат освободени и от такси за обучение.

Освобождаване от такси е предвидено и за студентите от българските диаспори в Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия.

Те ще получават и стипендия от 240 лева през първата година на следването си безусловно, а през следващите години при успех над 4.00.

Друга промяна предвижда младежи, обучавали се зад граница, да могат да кандидатстват за специалности в български висши училища с оценката от държавен зрелостен изпит по чужд език, изучаван в съответната държава, и със сертификат за владеене на български език по Европейската езикова рамка. Това се отнася за новите български диаспори, където учениците посещават неделни училища и изучават български език. В тези държави МОН предприема и информационни кампании за привличане на млади българи обратно в страната за обучение. Занапред ще е възможно да се кандидатства и електронно.

Споделете

GoTop