МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: В ОСНОВАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПА Е ОБРАЗОВАНИЕТО

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: В ОСНОВАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПА Е ОБРАЗОВАНИЕТО

„Въпросът за бъдещето на Европа е свързан до голяма степен с образованието. То е онзи невидим фактор, който сме склонни да забравяме, а стои в основата на развитието на човечеството, на социално-икономическото развитие, на цялото общество. От образованието зависи, да няма нито един гражданин на Европейския съюз, изключен от социално-икономическата система. Затова трябва да приемем всички деца възможно най-рано в училище и да ги научим на ключовите компетентности на 21 век, за да са готови за пазара на труда“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на публична дискусия на тема „Каква Европа искаме?“ по повод 60 години от създаването на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и 15 години от създаването на Икономическия и социален съвет (ИСС).

По думите му единственият европейски индикатор, по който се съпоставят системите на училищното образование в Европа, е процентът на преждевременно отпадналите ученици, а причините за това в страната ни до голяма степен са социално-икономически и културни.

„През последните десетилетия констатираме увеличаване на децата, напуснали училищната система. Затова създадохме Механизма за съвместна работа на институциите и резултатът е налице. Над 30 000 деца са записани за първи път в училище и усилията ни няма да спрат дотук. Като общество разчитаме най-много на учителите. Ако имаме добри учители, ще имаме добри специалисти във всички останали професии. Затова нашата цел е да мотивираме повече млади хора да станат педагози. Инвестираме много и в сегашното поколение учители“, заяви министър Вълчев.

Председателят на икономическия и социален съвет проф. Лалко Дулевски каза, че принципът в работата на ИСС е да се мисли за младите. „Нека те кажат какво бъдеще искат и как да го постигнем“.

„ИСС е нашият граждански парламент. Той е мостът между гражданите и властта. България е първата от новите 12 страни членки на ЕС, в която ИСС се развива успешно“, каза председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев

Председателят на Европейският икономически и социален форум Лука Жайе коментира, че Европейският съюз трябва да предоставя равни възможности на всички. „Това може да се постигне само чрез обща ангажираност на всички европейски институции, социалните партньори и гражданското общество“, допълни той. По думите му ЕС се нуждае от цялостни стратегии за повишаване на благосъстоянието на своите граждани, силни и устойчиви инвестиции и стратегии за справяне с бедността и неравенството.

„Каква Европа искаме?“ има за цел да представи посланията на българското общество за развитие на Европейския съюз. Това е поредната инициатива на ИИС в партньорство с ЕИСК, която се фокусира върху очакванията на гражданите. Тя се провежда преди срещата на високо равнище на 9 май 2019 г. в румънския град Сибиу, където се очаква да се вземат ключови решения, свързани с бъдещето на ЕС.

Споделете

GoTop