МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА Е НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА Е НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

Възпитателната работа е неделима част от образованието. Нуждаем се от взаимодействие между образователните институции и семейството. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на обществена дискусия на проекта за Стратегия за възпитателната работа (2019 г.-2030 г.). Той каза, че разговорът за възпитанието трябва да се проведе във всяко училище: „Родителите и учителите имаме обща мисия. Ако искаме да подредим обществото, трябва да търсим и постигнем съгласие по това как възпитаваме децата си“.

Партньорството е важно, възпитанието не може да се случи без обединение на всички институции, на учители и родители, подчерта и заместник-министър Таня Михайлова. Възпитание в нравственост и добронамереност, отговорност, дисциплина, уважение към другите и към институцията, толерантност са част от приоритетните възпитателни цели, заложени в Стратегията, изработена от университетски преподаватели и работна група от педагогически специалисти и експерти.

Външната среда, в която предстои училището да структурира усилията си за възпитание, е много динамична, каза доц. д-р Антоний Гълъбов. Той отбеляза, че представата за възпитание се е променила – някога то е доминирало над образованието. Сега е важно да намери естественото си място, но не само през фигурата на учителя, а с подкрепата на общността около училището.
Възпитанието и превъзпитанието са най-важните неща, с които ние трябва да започнем, отбеляза председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева. Според нея учителите се нуждаят от подкрепата на родителите и неправителствените организации. Чувството на толерантност, на състрадание, трябва да се възпитава. По думите й трябва да се възпитат добри хора, а след това да се дава знание.

Учители подчертаха, че е важно да се изгражда отношение у децата, а не да възпроизвеждат знание. Българският представител в Европейския парламент Асим Адемов, който инициира кампанията „Да върнем родителите в училище“, изрази подкрепа за стратегията. Според него темата за възпитанието е много важна. Ако само сме образовали учениците, не е достатъчно, трябва да ги възпитаваме в общочовешки ценности като толерантност, уважение и родолюбие, посочи Адемов. Той каза, че мотивираните учители и обновяваща се среда в училищата са важни за качественото образование, но e важно да се привлекат и родителите. Адемов цитира изследване, според което, там където има доверие между училището и семействата, няма агресия.

По време на дискусията бе направен извод, че децата трябва да бъдат възпитани да харесват ученето и да се чувстват щастливи в училище, че благотворителните каузи увличат децата и помагат за възпитанието им. Бяха споделени практики, които помагат за справяне с агресията. Акцент при обсъждането на възпитателната стратегия бяха важната роля на учителя и класния ръководител, включването на семейството в извънкласни, извънучилищни и проектни дейности, за да се изгради взаимно доверие между ученици, родители и учители. Ключова роля в образованието е самият учител, неговият авторитет. Ако в доброто училище има образци, няма причина да не спечелим съревнованието със средата, която налага негативни примери, посочи социалният антрополог Харалан Александров.

Снимки: БГНЕС

Споделете

GoTop