МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ВСИЧКИ НАШИ УСИЛИЯ ЦЕЛЯТ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ВСИЧКИ НАШИ УСИЛИЯ ЦЕЛЯТ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Трансформирането на знания в умения, подготовката на децата за живота и формирането на критично мислене у тях е рецептата на образованието. Добрите резултати са плод на дългогодишна работа от страна на учители, ученици и родители. Всички наши усилия са насочени към това – да осигурим добра образователна среда за децата и да подобрим техните резултати. Въвеждането на компетентностния подход, подкрепата на креативните и иновативни учители, добрите учебни програми – това са правилните стъпки, с които ще мотивираме децата да учат повече“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на пресконференция за представяне на резултатите от държавните зрелостни изпити.

„Резултатите и сесията за нас са успешни. Системата се мобилизира. Отчитаме успешна сесия в неочаквани условия. Учениците и училищата се справиха добре. Нямахме организационни проблеми“, посочи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Отличните оценки на матурата по български език и литература се увеличават. Те са 6283, при 5062 през 2019 г., а слабите оценки намаляват – от 4302 през 2019 г., сега са 3764. Средният успех по БЕЛ е 4.20.
На втория държавен зрелостен изпит отличните оценки са 9 836, а средният успех е 4.84.

Зрелостниците, получили по 100 точки на един от изпитите, са 124. Отлични резултати и на двата изпита са постигнали 4525 зрелостници или близо 1500 ученици повече от миналата година. Тази година една зрелостничка e с четири пълни шестици, седем зрелостници с по 3 пълни шестици и 73 зрелостници са получили по две пълни шестици.

Анализът показва, че тази година резултатите са по-добри в девет от четиринадесет предмета. По-високи са резултатите по български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, география и икономика, биология и здравно образование и по чужди езици – немски, английски, руски и италиански.

Зрелостниците се справят добре при правописа на съгласни звукове, на думите с представки и при правописа на глаголите. Справят се добре и при определяне на значението на фразеологично съчетание и разпознаване на основните мотиви и образи в художествен текст. Подобряват се уменията им да формулират теза по посочена тема, но срещат трудности при възприемане и извличане на информация от текст и особено при сбито и кратко предаване на основното от съдържанието на текст, посочи директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в МОН Евгения Костадинова.

Увеличава се и броят на учениците, които са работили по 41. задача. Близо 80% са избрали да създават интерпретативно съчинение или есе. Повече зрелостници са се явили и на трета матура.

Споделете

GoTop