МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПРИЕМЪТ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ Е С 5 % ПО-ГОЛЯМ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПРИЕМЪТ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ Е С 5 % ПО-ГОЛЯМ

„За следващата учебна година приемът в професионалните паралелки е с 5 % повече, отколкото е през настоящата“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на Учебния център по диагностика на електрически и конвенционални автомобили в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ днес. „Направихме така, че с план-приема бизнесът да участва в по-голяма степен при определянето на регионално и общинско ниво на професиите, които се изискват. Включихме представители на бизнеса и в обществените съвети на професионалните гимназии. Надяваме се, че всички тези мерки ще дадат положителен резултат. Тази седмица публикувахме проект на постановление, с което определяме критериите за защитени специалности и специалности с очакван бъдещ недостиг на пазар на труда“, каза още той и посочи, че партньорството с бизнеса трябва да бъде стимулирано, тъй като връзката с работодателите ще мотивира повече млади хора да изберат професионалното образование.

Според министъра откриването на учебния център днес е успех не само за професионалната гимназия, но има и символично значение, защото той олицетворява партньорството между институциите, професионалните училища и бизнеса, а ключовата дума за успеха на професионалното образование е „партньорството“ и присъствието на представители на три министерства и Столична община доказва това.

Министър Вълчев посочи, че дуалното обучение е възможност да се повиши интереса към професионалното обучение, защото ученето чрез работа е много успешен начин да бъдат мотивирани младите хора да придобият съвременни умения, които изисква пазарът на труда. Затова са предвидени законодателни промени в областта на професионално образование, които имат за цел да улеснят разширяването на дуалното обучение в по-голям брой училища. Промените са изготвени съвместно с другите две министерства – на труда и социалната политика и на икономиката, в партньорство и със Столична община и заинтересованите страни. Той припомни че МОН изпълнява управленската програма на правителството за 2017-2021 г. в сферата на образованието и обучението и професионалното образование и обучение е приоритетна секторна политика. Като конкретни мерки за повишаване на привлекателността и съответствието на професионалното образование към нуждите на икономиката министърът посочи отпускането на средства чрез държавния бюджет за разширяване на дуалното обучение и преструктурирането на приема в професионалните паралелки.

Министърът смята, че за да се обхванат повече деца в техническо професионално образование, важно е да бъдат мотивирани на по-ранен етап, най-вече в прогимназиален етап. Затова след приключване на проекта „Твоят час“, се предвижда да бъдат заложени средства в държавния бюджет за насърчаване на дейностите в областта на науката, техниката, технологиите, известни като STEM. По този начин ще се мотивират повече деца да се включат в техническо професионално образование и в техническо висше образование.

В присъствието на заместник-министъра на МТСП Лазар Лазаров и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, заедно с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова министър Вълчев преряза лентата на новия учебен център на ПГТЕ „Хенри Форд“. Той е изграден с помощта на Министерството на образованието и науката чрез националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и с безвъзмездната материална подкрепа на фирмите–партньори. Центърът е първият по рода си, даващ възможност за изучаване устройството на електроавтомобили и хибриди, както и за диагностика на всички видове автомобили на съвременно технологично ниво. Освен върху високото качество акцентът в обучението в него е поставен върху все по-широкото навлизане на електрическите превозни средства в съвременния живот, както и повишаване на екологичните показатели на ДВГ в съответствие с европейските стандарти за вредни емисии.

Снимки БГНЕС

Споделете

GoTop