МИНИСТЪР ПЕНОВ: ПРЕГЛЕДЪТ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ Е НА ФИНАЛНАТА ПРАВА

МИНИСТЪР ПЕНОВ: ПРЕГЛЕДЪТ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ Е НА ФИНАЛНАТА ПРАВА

Прегледът на учебните програми по общообразователните предмети от I до X клас стигна до финалната права. Експертите по предмети в МОН вече са обобщили всички становища и предстои оповестяването на проектите за изменение на учебни програми за обществени консултации. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов в интервю за в. „Аз-буки“.

Той коментира и одобреното от парламента осигуряване на безплатни учебници за всички ученици. Предложението ще допринесе за равен достъп до образование, за по-пълно обхващане на учениците в образователната система и повишаване качеството на училищното образование, но все пак трябва да сме наясно, че остават още много въпроси, на които трябва да се потърси решение. Например, кои учебници да са безплатни – дали само за придобиване на общообразователна подготовка, дали само хартиените учебници. Ще е необходимо и технологично време за тяхното отпечатване и разпространение, обясни проф. Пенов.

Министърът каза още, че е в ход работата по проекта на Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Целта е да се определят принципите и механизмите на провеждане на държавната политика за насърчаване на научните изследвания, иновациите и трансфера на знания и технологии и развитието на научноизследователския и иновационния потенциал в страната. Чрез закона ще се уредят също новите условия за постигане на устойчиво финансиране на науката и иновациите в страната. Предвижда се въвеждането на дългосрочни договори с научноизследователските висши училища и водещите научни организации в България.

Споделете

GoTop