МИНИСТЪР ПЕНОВ СЕ СРЕЩНА С БЪДЕЩИ ЛЕСОТЕХНИЦИ

МИНИСТЪР ПЕНОВ СЕ СРЕЩНА С БЪДЕЩИ ЛЕСОТЕХНИЦИ

Служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов посети Професионалната лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ в гр. Банско. Гимназията е единственото специализирано училище в цяла Югозападна България за обучение на средни специалисти в областта на горското стопанство и си партнира със сродни училища във Франция, Португалия, Финландия и др.

„С изграждането на новата, съвременна и солидна материална база и с утвърждаването на актуалните за времето специалности, които имат своите корени и традиции в поминъка на местното население в целия регион, с работата на квалифицирани преподаватели, с добре оборудваните учебни кабинети и работилници – вие имате своето достойно място в образователната система.“ – приветства екипа на гимназията проф. Пенов. Министърът разгледа и STEM-центъра в ПЛТГ, а от екипа на гимназията го запознаха с дейностите по проекта „Ученически практики – 2“, който цели осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване на уменията на учениците за работа в реална работна среда. Такова професионално образование дава възможност на учениците да придобият трудови навици в процеса на обучението, да развият уменията си така, че да бъдат подготвени за качествена професионална реализация като лесотехници, подчерта проф. Пенов.

За учебната 2022/2023 година в професионалната гимназия се обучават 126 ученици в 8 паралелки в специалностите Горско стопанство и дърводобив и Горско и ловно стопанство. Специалността Горско и ловно стопанство за учебната 2023/2024 година е включена в Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

По специалността се обучават техници, които се насочват към дейности за стопанисване на едрия и дребен дивеч на еколого-икономически принцип. Завършилите тази специалност са предпочитани кадри в горските и ловните стопанства, в бази за развъждане на дивеч, както и във ферми за производство на птици, предназначени за лов, в институции по охрана на дивеч, риба и аквакултури и други.

След посещението си в гимназията министър Пенов приветства участниците в Зимната учителска спартакиада, която се провежда в Банско, и е организирана от Синдиката на българските учители и БРФ „Спорт и здраве“.

Споделете

GoTop