МИНИСТЪР ПЕНОВ: ТРЯБВА ДА ПОДОБРИМ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

МИНИСТЪР ПЕНОВ: ТРЯБВА ДА ПОДОБРИМ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Качество на системата за образование и грижи в ранна детска възраст в България може да бъде постигнато само с участието и ангажирането на всички заинтересовани страни. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на заключителната конференция на тема „Силен старт за нашите деца: Рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст в България“.

„Съвременното общество поставя нови изисквания към системата на предучилищното образование, нови изисквания към средата и към учителите, но натрупаният в продължение на 140 години опит е богата и стабилна основа за изграждането на модерна система за образование и грижи в ранна детска възраст, съхранила в себе си предимствата на добрия педагогически опит и националните традиции“, каза още проф. Пенов.

Във форума участие взе и вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който подчерта, че ранното детство е изключително важен период, в който се полага основата за емоционалното, социалното и физиологичното развитие на децата. „Усилията и средствата, които се влагат в ранното им развитие, са инвестиция в благосъстоянието на цялото общество“, каза още министър Лазаров.

Проектът „Въвеждане на Национална рамка за качество на образование и грижи в ранна детска възраст “ се осъществява с финансиране на Европейската комисия. В рамките му имаше работни дискусии с участие на родителски организации, представители на национални и международни организации с експертиза в сферата на ранното детско развитие, представители на академичния сектор, практици, представители на всички органи и структури на национално, регионално и общинско ниво, ангажирани с детското благосъстояние и гарантиране правата на децата.

Споделете

GoTop