МИНИСТЪР ЦОКОВ: АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ПЛОВДИВ Е НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА АГРАРНАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЪР ЦОКОВ: АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ПЛОВДИВ Е НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА АГРАРНАТА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

„Аграрният университет в Пловдив е утвърден национален център на аграрната наука и образование в България. Възпитал е над 30 000 специалисти, от които над 3000 чуждестранни граждани“. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Цоков приветства първокурсниците за техния избор на качествено образование при откриването на новата академична година. Доказателство за възможностите за развитие дадоха с емоционални приветствия за полученото образование и подкрепа в България и две бивши възпитанички н университета, днес министърки от Република Конго – Ирене Мбуку -Кимбаца (министър на социалните дейности) и Росайли Матондо (министър на горското стопанство).

Проф. Цоков посочи, че Аграрният университет заема първо място в Рейтинговата система на висшите училища в България в професионалните направления „Растениевъдство“ и „Растителна защита“, като провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. „И най-важното – избраният от Вас университет вече е разпознаваем в Европа!“, каза министър Цоков.

Аграрният университет е член на Алианса UNIgreen и е първият в Европа „зелен“ европейски университет по агрономически, биотехнологични и природни науки. В алианса са включени 8 партниращи университета от Испания, Исландия, Португалия, Франция, Италия, Полша, Белгия. UNIgreen подкрепя зеления преход, привлича талантливи студенти, изследователи от целия свят, за да създават и тестват заедно иновативни решения в областта на устойчивото земеделие, зелените биотехнологии и науките за околната среда.

Министърът подчерта, че студентите ще се обучават по програми, разработени колективно от партньорските организации, за да обогатяват чуждоезиковите си умения и да получат по-високо ниво на професионална подготовка. Той отбеляза, че потребителите на кадри дават висока оценка за качеството на обучението и все повече фирми и организации проявяват интерес към сключване на договори за преддипломни стажове и готовност за включване в обучението на студентите чрез изнасяне на публични лекции, участие при обсъждане и актуализиране на учебните планове.

Проф. Цоков пожела на всички студенти, докторанти, преподаватели и на ректорското ръководство, начело с проф. Христина Янчева, да бъдат упорити и вдъхновяващи, креативни и търсещи иновативни решения в своята дейност.

„Нов акцент в образователната ни дейност са съвместните специалности и програми на български и чуждестранни университети за развиване на нови умения и компетенции“, каза в словото си ректорът на Аграрния университет проф. Христина Янчева. По думите й в момента във висшето училище се обучават студенти от Пакистан, Южна Африка, Гърция, Турция, Молдова, Украйна, Монголия и Китай. Студенти от Бангладеш, Египет, Камерун, Нигерия, Пакистан и Словения, обучавани в университета, са получили двойните си дипломи по международна магистърска програма „Почвознание“.

На церемонията присъстваха областният управител на Пловдив Илия Зюмбилев, председателят на Общинския съвет в града Александър Държиков, посланикът на България в Конго Янко Йорданов, представители на общинската администрация, ректори на висши училища в Пловдив, представители на бизнеса.

Споделете

GoTop