МИНИСТЪР ЦОКОВ: МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЩЕ УЛЕСНИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ МОДЕЛ

МИНИСТЪР ЦОКОВ: МРЕЖА ОТ УЧИЛИЩА С РАЗЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЩЕ УЛЕСНИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ МОДЕЛ

Компетентностният модел в образованието изисква много сериозна работа на екипи от учители. Затова в проекта за прилагането на този подход ще се търси възможност за създаване на мрежа от училища с различни постижения, за да предават своя опит. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков пред учители от Втора Английска гимназия в София, които разказаха как прилагат компетентностния модел в своето училище.
Дадени бяха примери за проектно-базирано обучение и иновативни практики.

Използвайки междупредметните връзки учители по български език и литература, английски език и гражданско образование правят общи уроци. Учениците изследват казуси, разсъждават върху човешки проблеми и ценности чрез съпоставка на литературни произведения, като използват и знанията си по чужд език.

Учителите показаха как за 40-минутен урок са минали през часове работа в съвместно планиране на различни варианти какво от учебното съдържание да се изведе, за да се стигне до формирането на определени умения и компетентности, коментира министър Цоков.

Според него подобни форми на вътрешна квалификация е сред най-успешните форми във всички системи. „Тук на място в рамките на отделната организация добрите практики максимално бързо могат да се приложат“, каза проф. Цоков. „Виждаме, че понякога са необходими малки стъпки, които ако се разпространят няма да бъдат затруднение за никой учител“, уверен е министърът на образованието и науката.

На срещата присъстваха също заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, д-р Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град, Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училилищното образование“ в МОН.

Споделете

GoTop