МИНИСТЪР ЦОКОВ: ПОВЕЧЕ ИНОВАЦИИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПО-МАЛКО БРЮРОКРАЦИЯ ЗА ЗАЕТИТЕ В СИСТЕМАТА

МИНИСТЪР ЦОКОВ: ПОВЕЧЕ ИНОВАЦИИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПО-МАЛКО БРЮРОКРАЦИЯ ЗА ЗАЕТИТЕ В СИСТЕМАТА

Повече иновации в училищното образование, дигитализиране на процесите и намаляване на административната тежест за заетите в системата.

Това са част от приоритетите, които министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков представи пред Съюза на ръководителите в системата на средното образование в България. Той подчерта, че за него и екипа му ще бъде ключова промяната в системата на оценяването – повече задачи, които да измерват умения и компетентности, а не за механично възпроизвеждане на знания. „Предлагаме съвместно с директорите и учителите да се сформират работни групи, които да направят пълен преглед на подзаконовата нормативна уредба в сектора“, каза проф. Цоков. По думите му в момента на заетите в системата са вменени голям брой административни и бюрократични задължения, които пречат на личностното развитие и за изпълняване на основните им ангажименти.

„Знаем, че много от проблемите са натрупвани с години, а в много направления виждаме и забавяне. Ние с екипа ми обаче сме мотивирани да търсим решения във всички области и те да бъдат взимани заедно с хората, които работят в системата“, каза още образователният министър. Той предложи и да се стартира преглед на училищните програми по направления, съвместно с учители, които работят по тях. Повишаването на заплащането в системата и увеличаване на единните разходни стандарти за издръжка, форматите за националното външно оценяване, както и конкурсите за директори бяха сред темите, които поставиха директорите.

Поставена бе и темата за предучилищното образование и нуждата да се обърне много по-голямо внимание към дейностите в детските градини.

В срещата участваха повече от 30 директори на училища и детски градини от цялата страна, както и целият екип на политическото ръководство на министерството.

Споделете

GoTop