МИНИСТЪР ЦОКОВ ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ПРЕД ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

МИНИСТЪР ЦОКОВ ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ПРЕД ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Представяне на екипа и приоритетите на Министерството на образованието и науката, бюджетните средства в системата и работата по европейските програми и проекти. Това бяха основните теми, които обсъди днес Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Заседанието бе инициирано от министър Галин Цоков, а в него участваха и заместник-министрите Емилия Лазарова, Мариета Георгиева, проф. Генка Петрова и Наталия Митева.

„За мен бе много важно още в първите дни на управлението да инициираме заседание на Съвета, за да обсъдим със социалните партньори приоритетите и проблемите в системата“, подчерта проф. Цоков. Той се ангажира, че заседанията на Съвета ще се провеждат регулярно, а планираните политики ще се обсъждат в оперативен порядък с неговите членове. „Само с общи действия можем да постигаме реални резултати за системата на образованието“, каза още министърът.

По време на заседанието бяха коментирани проектите в сектор образование, включени в Плана за възстановяване и устойчивост и най-спешните мерки, необходими за да се гарантира ефективното усвояване на средствата. Представени бяха и финансовите разчети за сектора за настоящата година.

В заседанието участваха ръководители на национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Споделете

GoTop