МИНИСТЪР ЦОКОВ СЕ СРЕЩНА С ЕДИН НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕТА

МИНИСТЪР ЦОКОВ СЕ СРЕЩНА С ЕДИН НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕТА

Принципите и практиките на демократичното образование бяха основна тема на срещата между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и Яков Хехт – учител, педагог, световно признат пионер в областта на демократичното образование. Той успява да създаде първото държавно демократично училище в Израел преди повече от 30 години и така показва на практика как образователните иновации могат да се реализират в рамките на съществуващата нормативна рамка. В момента той подкрепя усилията на израелската образователна система по адаптиране към бързото навлизане на изкуствения интелект.

Министър Цоков представи текущите реформи в българската образователна система и изрази интерес към по-задълбочено изследване на принципите и практиките от демократичните училища в световен план като източник на идеи за решаване на предизвикателствата на 21 век. „Всички ние сме изправени пред предизвикателствата на образование 5.0. Често се пропуска обаче, че една от целите и очакванията към него е да направи образованието по-социално – насочено повече към личността и нейното развитие“, посочи министър Цоков. Според него затова е и интересно да се проучи опитът на демократичното образование и как се адаптира то към все повече навлизащите технологии.

Според Хехт принципите и практиките на демократичното образование могат да подпомогнат българската образователна система в нейното адаптиране към бързо променящите се условия на съвременния свят. Той представи опита на Израел и Холандия в изграждането на нов тип училища „без стени“ и с акцент върху взаимодействието между учениците, както и възможностите за самонасочващо учене.

Израелският специалист подчерта необходимостта от преосмисляне на ролята на учителите в условията на внедряване на изкуствен интелект. Според него учителят на бъдещето ще бъде повече ментор и фасилитатор на учебни преживявания, който да насърчава и развива уменията за диалог, работа в екип и експериментаторство сред учениците. В тази връзка и програмите за подготовка на учители следва да преосмислят своето съдържание и методи на работа. В момента в Израел се работи по пилотна университетска програма, при която акцентът е създаване на смесени групи студенти, които включват настоящи и бъдещи учители, както и професионалисти в сферата на организационното учене и развитие и технологиите.

Споделете

GoTop