МИНИСТЪР ЦOКОВ: СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИ ДНЕШНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

МИНИСТЪР ЦOКОВ: СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИ ДНЕШНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Децата, родени след 2010 г., които в следващите години ще учат средно образование, ще бъдат много по-адаптивни и ще упражняват средно между 5 и 6 професии в своя жизнен път. Това е едно огромно предизвикателство пред съвременните образователни системи и ненапразно в последно време се говори все повече за образование 5.0 – което свързва постоянното развитие на съвременните технологии с личностното развитие и благополучието на децата и учениците.
Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков при представянето на доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) „Стратегия за уменията в България – оценка и препоръки“. Докладът обособява четири приоритетни области – подобряване на уменията на младежите и на възрастните, ефективно използване на уменията на пазара на труда и работното място и подобряване на управлението на системата на уменията.

„Това е много важен стратегически и визионерски документ. Предлагат ни се не готови модели и решения, а възможности, които ние всички трябва да използваме“, подчерта министър Цоков.

На първо място той посочи необходимостта от промяна в учебните програми – те да бъдат по-рамкови, по-интегрирани и компетентностно ориентирани от сегашните. Това включва и промяна в оценяването. „Промените трябва да са насочени към намаляване на възпроизвеждането на знания и към формиране на умения и компетентности. Това всъщност е основата и на образование 5.0. – създаване и изграждане на умения за критично мислене, креативност, съвместна дейност, включително във виртуална среда, ефективно управление на конфликти, комуникация между децата“, обясни министърът. По думите му образование 5.0 е не само по-технологично, но и по-приобщаващо от всяко друго образование, развивано и като концепция, и като практика досега.

Като друга важна препоръка той посочи възможностите за по-високо качество на подготовката на учители и други специалисти. „Студентите-бъдещи учители трябва да имат по-голяма практическа подготовка и по този начин да могат много по-адаптирано да влязат в образователната система“, каза още проф. Цоков при представянето на доклада на ОИСР.

На събитието присъстваха и министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, ръководителят на екипа на ОИСР по проект „Стратегия за уменията“ Андрю Бел.

Споделете

GoTop