МИНИСТЪР ЦОКОВ СВИКА СРЕЩА НА НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА

МИНИСТЪР ЦОКОВ СВИКА СРЕЩА НА НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков свика национална среща на началниците на регионалните управления за подобряване на организацията на работа и подготовка за следващата учебна година.

“Трябва да се научим, че подготовката за следващата учебна година започва с края на настоящата. Затова е важно да направим нужната организация сега”, подчерта проф. Цоков. По думите му заедно с обсъждане на текущите проблеми, трябва да има диалог за стратегическите промени в системата. “Винаги съм вярвал, че най-важна е дискусията с хората с опит и експертиза, каквито са началниците на РУО. Затова искам открито да говорим за предизвикателствата и заедно да набележим стъпките за истинска промяна в сектора“, каза министърът.

Резултатите от ДЗИ и НВО, както и ефективното функциониране на Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система, бяха основни теми на дискусиите. Сред поставените теми бяха още необходимостта от повече контрол и подкрепа, както и на политики за анализ на училищно ниво и квалификацията на учителите.

Обменени бяха добри практики като провеждането на т.нар. пробни матури, за да се види кой от какво се нуждае преди националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Дискутирано бе как да се подобри приобщаването на родителите – да оценят преимуществото на знанието и образованието, особено в начален етап.

„В нашата образователна система липсва аналитично звено. Имаме нужда от екип, който да изследва процесите, да провежда целенасочени обучения с учители, директори – как те да анализират резултатите на учениците. Ролята на учителите все повече ще бъде на творци при подготовка на работата си с учениците“, обобщи министър Цоков.

Според него има нужда от детайлен преглед на тестовете и даде пример с незадоволителните резултати по математика. Той акцентира върху необходимостта от преформулиране на задачите – да бъдат по-разбираеми и практически ориентирани.

За първи път бяха организирани и работни групи между началниците на РУО. Те бяха разделени на екипи, които да дефинират основните проблеми, които срещат в работата си и да предложат оперативни решения.

В срещата участваха заместник-министрите Емилия Лазарова, Мариета Георгиева и Наталия Митева, началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, както и директори на дирекции и експерти от МОН.

Споделете

GoTop