МИНИСТЪР ЦОКОВ В СТОЛИЧНА ЯСЛА: РАЗРАБОТВАМЕ СТАНДАРТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА ДО ТРИ ГОДИНИ

МИНИСТЪР ЦОКОВ В СТОЛИЧНА ЯСЛА: РАЗРАБОТВАМЕ СТАНДАРТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА ДО ТРИ ГОДИНИ

Разработваме единен стандарт за образование и грижи в ранна детска възраст. Това обясни министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на посещение в Самостоятелна детска ясла № 128 „Слънце“ в столичния район „Люлин“. По думите му целта е МОН да оказва също методическа подкрепа на специалистите и да се постави фокус на обучението на децата, заедно с грижата за тяхното здраве, което е от първостепенно значение във възрастта до 3 години.

„Това, което виждам, че правите тук, трябва да е основата на този стандарт“, подчерта министърът след като се запозна с материалната база и организацията в яслата. В нея са назначени както медицински сестри, така и педагогически специалисти и психолог. Всяко дете има образователна карта и план за обучение. Заедно с това се спазват най-високи стандарти за здравословно хранене и грижа. „В момента педагогическата подкрепа зависи от инициативата на отделните директори на ясли и детски градини. Зная, че има много добри примери, но ние заедно трябва да положим основата това да е не просто въпрос на желание, а норма за грижата за децата“, подчерта проф. Цоков. Той сподели и че редица изследвания показват, че първите години са изключително важни за цялостното развитие на децата и представянето им във всички следващи етапи на обучение. „Именно защото трябва да отговорим на съвременните нужди на децата сформирахме междуведомствена група между МОН, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика. Целта ни е екипите в яслите да получат много по-голяма подкрепа и да надградим добрите традиции, които има България“, обясни още министърът.

Обмисля се създаването на нова професионална квалификация – специалист по ранно детско развитие, стана ясно от неговите думи. „Това няма да бъде задължително, но ще се даде като възможност на медицинските специалисти в яслите като допълнителна квалификация, която обаче ще бъде пряко свързана и със заплащането, което получават“, каза проф. Цоков. По думите му такива специалности могат да бъдат създадени между Медицинските университети и Педагогическите факултети. Той обясни още, че работата на педагогически специалисти с децата до 3 г. е изключително важна и затова ще се търсят възможностите за изравняване на нивата им на заплащане с тези в детските градини. „Важното е обаче педагогическата и медицинската грижа да се допълват, а не да говорим за замяна на едната с друга. Нашият фокус е надграждане и разширяване на модела, който имаме днес“, категоричен бе Галин Цоков.

Министър Цоков посети детската ясла по покана на Вихра Белева, зам. – председател на Медицинска федерация „Подкрепа“. Той разговаря с директора на 128 Самостоятелна детска ясла „Слънце“, Виолета Велинова и с екипа на яслата. В нея са записани 158 деца и е една от най-големите самостоятелни детски ясли в страната.

Споделете

GoTop