МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: БЪДЕЩЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА Е В СВЪРЗАНОСТТА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: БЪДЕЩЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА Е В СВЪРЗАНОСТТА

Сътрудничеството и взаимодействието между висшите училища са пътят за постигане на устойчиво развитие. Свързването им в мрежи на национално и международно ниво ще позволи българските студенти да избират да следват у нас, а също така и привличането на чуждестранни. Такова сътрудничество ще подобри и възможностите за повишаване нивото на научните изследвания във висшите училища. Това каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на подписването на меморандум за сътрудничество между Висшето училище по телекомуникации и пощи и Медицинските университети във Варна, Плевен и Пловдив.

С взаимодействие помежду си висшите училища могат да постигат преподаване на интегрални умения и комплексни знания, от които се нуждаят съвременните студенти, подчерта министър Вълчев и допълни, че в съвременната образователна среда вече не е възможно един университет да дава компетентности по всички специалности. Според него в следващите десет години всички висши училища в страната ни трябва да са се включили европейски университетски мрежи.

Настоящият меморандум е добър пример именно за заложеното в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България до 2030 г., каза още министърът. Четири български висши учебни заведения потвърдиха днес стремежа си да обединят усилия в създаването на нови образователни продукти за изграждане на конкурентоспособни специалисти с интердисциплинарни компетентности. Това ще става чрез хибридни учебни програми, интегриращи както базови за медицината знания, така и специфична инженерна подготовка.

Целта е да се удовлетворят потребността на медицинския сектор от подготвени инженерни кадри с познания в иновативните технологични решения и софтуерни продукти за здравеопазването.

Висшето училище по телекомуникации и пощи ще подготвя студенти съвместно с Медицинския университет – Пловдив за софтуерно програмиране в областта на медицината, с Медицинския университет във Варна – за компютърно администриране на медицинска техника и апаратура и Медицинския университет – Плевен – за телемедицина.

Споделете

GoTop