МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: БЛИЗО 200 МЕДИАТОРИ БЯХА НАЗНАЧЕНИ В УЧИЛИЩАТА ЗА ГОДИНА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: БЛИЗО 200 МЕДИАТОРИ БЯХА НАЗНАЧЕНИ В УЧИЛИЩАТА ЗА ГОДИНА

„Близо 200 медиатори бяха назначени в училищата в страната през последната година и подпомагат работата на учителите по обхват и задържане на децата и учениците от уязвимите групи“. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев на работната среща със студенти, учители и директори на детски градини и училища от ромски произход по случай Международния ден на ромите. Той подчерта, че училищата са получили 29 милиона лева допълнително за работа с деца и родители от уязвими групи. Парите могат да се използват както за организиране на допълнителни уроци по български език или по други предмети, така и за назначаване на медиатори, психолози, педагогически съветници или други специалисти.

„Трябва да се работи с общностите в различните населени места. Най-добре в тази задача се справят учителите, които познават културните характеристики. Опитваме се да работим съвместно с всички институции, защото само заедно можем да постигнем резултати. Най-трудно ни е в обособените квартали. Имаме национална програма за образователна десегрегация и ще съфинансираме дейностите на общините, които искат да провеждат такива политики“, посочи Красимир Вълчев.

През лятото Министерството на образованието и науката предвижда обучения за медиаторите в страната. Според министъра ще се търсят и средства за повишаване на възнагражденията на такива непедагогически специалисти, защото тяхната работа е много важна. Думите му бяха подкрепени от заместник-министър Деница Сачева, която обясни, че ще повече хора ще се стимулират да се включват в тази професия. „Обмисляме възможността да поискаме професионалните гимназии в страната, които обучават в сферата на услугите, да предложат специалности, свързани със социални услуги, здравни и образователни медиатори“, добави тя.

Споделете

GoTop