МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПОДКРЕПЯ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПОДКРЕПЯ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

„Наша е ролята да подкрепяме училищата с допълнително финансиране, което миналата година въведохме за най-проблемните учебни заведения в малките и отдалечени населени места. Осигурени са допълнително средства за дейности за преодоляване на образователни трудности. Предстои догодина да бъдат увеличени парите за гимназиите и по-специално за професионалните гимназии с технически и аграрни специалности. Трябва да се отчете, че институциите в държавата работят заедно. Помагат ни кметовете и областните управители“.

Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в изцяло обновената Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в Бяла Слатина. С 1 млн. и 300 хиляди лева от Оперативна програма „Региони в растеж“ сградата е санирана, обновен е физкултурният салон, работилницата по практика, изградени са спортни площадки. По-късно в СУ „Христо Ботев“ в село Галиче ученици и учители благодариха на министъра за средствата, предоставени от МОН за ремонт на покрива и подмяна на дограмата. На тържеството за приключване на ремонта присъстваха родители и представители на местната общност. Министър Вълчев бе впечатлен от работата на ученическия парламент и специално на учениците-наставници, благодарение на които от три години няма отпаднал нито един ученик от училището. В ОУ „Христо Ботев“ в монтанското село Долни Цибър министър Вълчев видя обновената със средства от МОН кухня, в която децата усвояват готварство. Учителите посочиха, че благодарение на професионалната паралелка са задържали учениците в селото.

При посещението си министър Красимир Вълчев проведе работни срещи с директори на училища и детски градини, кметове и представители на синдикатите от общините Бяла Слатина и Вълчедръм и областните управители на Враца и Монтана Малина Николова и Росен Белчев. Акцент в разговорите бе работата на екипите по Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система. „За да ограничим процеса на намаляване на децата, трябва да задържим повече млади родители. Правилният начин е да направим образованието съответстващо на пазара на труда, да имаме по-активни и ангажирани работодатели“, заяви министър Вълчев. По думите на министъра занапред все повече ще трябва да се поставя фокус върху ежедневната работа с децата в училище, да се проследява и как всяко дете упражнява правото си на образование. Основната задача е обхващането на 5 и 6-годишните в образователната система, да научат български език. В тази посока МОН предвижда средства за допълнително изучаване на български език до 200 часа през учебно време и през ваканциите. Специален проект ще подпомогне обучение в детските градини. В хода на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с транспорта и храненето на учениците, работата с родителите и ролята на медиаторите в училищата. Заниманията по интереси и извънкласните дейности, според учителите, са полезни за задържането на учениците в училище и за подобряване на резултатите им. Министър Вълчев подчерта, че затова е предвидено финансиране от държавата за развитие на способностите и талантите на децата. Той за пореден път препоръча да се организират групи по шах в училищата или пък от общините. Всяко училище трябва да се развива, да взаимодейства с други училища и институции, за да се подобряват условията за обучение, посочи министърът.

Споделете

GoTop