МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЕФЕКТИТЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО СА СРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЕФЕКТИТЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО СА СРЕД НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО

Съвместно с учители, експерти и социални партньори разработваме проект на Национална стратегия за възпитание на учениците, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на конференция „Ценности и образование“. „Младежите трябва да бъдат възпитавани в ценности, по които има обществен консенсус. Това са например толерантност и уважение, нравствени ценности, граждански и патриотични ценности.”, допълни министър Вълчев. Според него с проекта на Стратегията, МОН се надява да провокира разговор в какви ценности искаме да възпитаваме децата си, както и какви са инструментите, с които осъществяваме тази възпитателна работа.

Министърът подчерта, че ефектите от образованието и възпитанието на децата и учениците са едни от най-важните за развитието на обществото. По думите му тази дейност се осъществява чрез непрестанно взаимодействие между семейството, училището и държавата.

Акцент по време на конференцията, в която участваха учители, социални партньори, университетски преподаватели и началници на регионални управления на образованието, бяха коментирани добри практики на взаимодействието между училищните институции и родителите. На форума бе отбелязано, че целта на бъдещата Стратегия е да бъде в подкрепа на усилията на учителите в тяхната ежедневна работа, насочена към развитието на социални компетентности. В проекта са включени всички основни субекти в дейността на образователните институции – децата, педагогическите специалисти и родителите.

„Образованието включва представата за образ. Ние не само учим, ние създаваме образ на знание“, заяви доц. д-р Антоний Гълъбов от Нов български университет. Той очерта огромния проблем днес – все по-бързият и лесен достъп до информация. По думите му това руши знанието. Големият проблем е как учим, как запомняме, посочи доц. Гълъбов. Мисията на образованието според него е да увеличи социалните шансове на младите хора като ги научи да създават ново съдържание в полза на другите хора. „За да изграждаме споделено разбиране, трябва да изграждаме съдържание. Ценностите са в основата на този процес“, отбеляза той. Според доц. Гълъбов училището е мястото, където може да се възстанови диалогът в обществото. „През Вашите ученици може да помогнете на техните родители“, каза той. По време на дискусията бе отбелязана голямата роля на извънкласните дейности, посещението на най-разнообразни културни институции, както и включването в групи за изучаване на религия за възпитанието на ценности. Специален акцент бе поставен върху подготовката на учителите и директорите – лидери.

По време на форума университетски преподаватели и учители коментираха необходимостта от постоянна квалификация. Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова отбеляза, че в образованието има добри традиции и учителите са тези, които носят заряда да насочат към ценностите своите ученици. Идеите от дискусията, както и споделените по време на обсъжданията в страната предложения, ще бъдат включени в Стратегията за възпитателната работа в училище.

Споделете

GoTop