МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ПРИДОБИВА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ПРИДОБИВА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ

Екологичното образование ще става все по-важно и необходимо за децата, които ще живеят в 21 век, в условия на климатични промени. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при награждаването на участниците в конкурс за добри практики, свързани с екологичното образование и формиране на гражданска отговорност у децата и учениците, организиран от Синдиката на българските учители (СБУ) в комплекс „Камчия“.

Министър Красимир Вълчев подчерта, че в условията на пандемия предизвикателствата пред българското образование са още по-големи, но трябва да се положат усилия за приобщаването и възпитанието на всяко дете. Той акцентира върху възпитателната роля на училището за гарантирането на по-добро здраве и развитие на учениците.
По време на семинара бяха представени уроци и практики, реализирани по проектите „Заедно за всяко дете“, „Подкрепа за успех“ на МОН, както и по общински образователни програми. Практиките са насочени към привличане на ученици в занимания, които подпомагат тяхното здравно и екологично възпитание, както и социална и гражданска отговорност. Сред тях са: учене сред природата, изработване на макети, конкурси за есе и стихотворения, проекти, свързани със защитени местности в родния край, изработване на паспорти на дървета и др.

В условията на пандемия от коронавирус сред приоритетите в извънкласните дейности през новата учебна година ще бъде екологичното образование на учениците, но с методите на преподаване чрез информационните технонологии. Председателят на СБУ Янка Такева апелира учителите да обменят добрите практики помежду си, да се усъвършенстват, защото носят отговорността за подготовката и възпитанието на учениците.

Споделете

GoTop