МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИМАМЕ НОВИ 6 500 ДЕЦА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИМАМЕ НОВИ 6 500 ДЕЦА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

„Механизмът работи, резултатът го показва. Броят на отпадналите от системата на образованието за три години е намален три пъти – от 18 хиляди сега е малко над 6 хиляди“.
Това каза вицепремиерът Томислав Дончев на брифинг след заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване на деца и ученици в образователната система.
„Имаме нови 6 500 деца в системата на образованието. От началото на работата по механизма сме приобщили над 49 хиляди деца. Вторично са отпаднали около 6 хиляди, но не се отказваме и продължаваме“, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
„В следващите месеци ще префокусираме работата на екипите за обхват и ще мобилизираме усилията за предотвратяване на отпадането на децата и учениците в задължителна предучилищна възраст“, заяви министър Вълчев.
Той добави, че през следващата учебна година предучилищното образование ще стане задължително и за 4-годишните. „Готвим законови промени, сформирана е работна група, ще вземем разумно решение. Предвидени са 70 милиона лева за общините, в които има недостиг на места в детските градини. Заплащането на таксите за детски градини на деца от социално-слаби семейства също се очаква да има положителен ефект“, допълни министър Вълчев.
Той поясни, че ранното обхващане на децата в системата на образованието е ключово и за по-нататъшната им интеграция в обществото.
Министър Вълчев посочи като положителен знак също и увеличението на записаните ученици в гимназиалния етап на обучение. Отчита се и намаляващ процент на напускащите училище след осми клас.
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева каза, че предстои увеличение на заплатите на социалните работници, което ще включва и възнагражденията на заетите в междуинституционалните екипи. Тя заяви, че държавата ще продължи да подпомага всички деца, които са в риск, както и ще предлага повече социални услуги.
Вицепремиерът Дончев поясни, че целите на механизма ще бъдат много трудно постигнати, ако са налице злонамерените атаки. „Необходими са повече усилия на терен, за да не се превърне работата по механизма в рутина. Затова ще разширим спектъра от необходими действия“, посочи вицепремиерът. По думите му оттук нататък акцентът ще е основно върху превенцията.
По време на срещата на Координационното звено по Механизма бе потвърдена и подкрепата от страна на общините и на МВР.

Споделете

GoTop