МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ИНВЕСТИРАНЕ В БЪДЕЩЕТО

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ИНВЕСТИРАНЕ В БЪДЕЩЕТО

„Инвестирането в предучилищното образование е инвестиране в бъдещето, защото е доказано, че в периода между третата и седмата години в най-голяма степен се формират когнитивни, социални, емоционални и най-вече езикови умения и интелигентност“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия за въвеждането на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца, организирана от омбудсмана Диана Ковачева.

Министърът подчерта, че предучилищното образование е с най-голяма обществена възвращаемост и определи мярката като ключова. „Това е най-силната интеграционна възможност за децата от семейства, в които майчиният език не е български и липсва отношение към образованието“, каза още Вълчев и добави, че разликата между децата, които са посещавали детска градина и тези, които не са, е огромна. Това показват всички изследвания – и националното външно оценяване и PISA. Лишаването от образователна среда на децата в този период води често до започване на училище с дефицити, които твърде трудно се компенсират по-нататък от системата. Това от своя страна е сред основните причини за отпадане в периода между 5-ти и 7-ми клас. Именно затова включването на 4-годишните в образователната система има за цел активно приобщаване на крайно маргиналните групи и намаляване на децата, които отпадат от училище.

Министърът съобщи, че по данни на министерството в момента 78% от 4-годишните деца в страната посещават детски градини, 91% – от 5-годишните и 98% са децата на 6 години, които посещават предучилищни групи. Според него „разликата между тези 78 и 100% са 3/4 деца, чийто майчин език не е български или които са от семейства без отношение към образованието“ и решението за задължително предучилищно образование е насочено към тях.

В следващите две години са предвидени по 70 млн. лева за изграждане на детски градини и училища за осигуряване на места за всички 4-годишини деца. Предвиждат се още 13 млн. лева по Финансовия механизъм на европейското образователно пространство. Допълните средства, които ще са нужни за закуски и учебни помагала в размер на 15 млн. лв. също ще бъдат предоставени. За общините, които не могат да осигурят места за всички деца, се предвижда възможност за отлагане на мярката до две години. В София този период може да бъде удължен и извън това.

Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“ в Столична община съобщи, че по данни на Столичната община 10 100 деца на 4 години посещават общинските детски градини, а 800 – частни. Не достигат места за 160 деца на 4-годишна възраст и за 590 деца на 3 години, но предстои строеж на 5 детски градини и местата в тях приоритетно ще бъдат насочени към 4-годишните.

По въпроса трябва ли да отпаднат таксите за детска градина, след като предучилищното образование е задължително, а предучилищните групи в училищата не се заплащат, министър Вълчев каза, че се обмислят начини за подпомагане на семействата, които изпитват затруднения. По думите му 34 млн. лева на целогодишна база ще бъдат предвидени за възстановяване на таксите на част от родителите, като това ще бъде целева семейна помощ, а в бъдеще тя би могла да обхване всички.

Покриването на таксите за семействата, които са затруднени, ще бъде съвместно с Агенцията за социално подпомагане, която ще подава информация за тях, обясни социалният министър Деница Сачева. Тя подкрепи предложението за задължително предучилищно обучение с думите: „Ако искаме повече образовани и реализирани хора, които имат интерес да бъдем толерантни и да живеем в мир и хармония, ние трябва да направим тази крачка към ранно детско развитие“.

По време на дискусията представените институции демонстрираха готовността си да работят заедно за въвеждането на мярката. Омбудсманът Диана Ковачева бе категорична, че е много важно да има системен подход и активен диалог с родителите. Тя изрази готовност да наблюдава изпълнението на поетите ангажименти.

Споделете

GoTop