МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИЦИЯТА В МЛАДИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ЩЕ СЪХРАНИ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИЦИЯТА В МЛАДИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ЩЕ СЪХРАНИ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Инвестиции в млади преподаватели, научноизследователска дейност, дигитализация на обучението и включване в университетски мрежи. Тези политики обсъди министърът на образованието и науката Красимир Вълчев с преподаватели от Медицинския университет в Плевен. Според него само по този начин може да се съхранят и развият висшите училища. Той поздрави екипа на ректора проф. д-р Славчо Томов и Академичния съвет за прилагането на модерни технологии в обучението, за последователните инвестиции в оборудване, за изграждането на научноизследователски център и работата по проекти.

Министър Вълчев присъства на демонстрация на 3D студио за обучение, по време на което студентите от една учебна зала наблюдават операция в реално време. Министърът разгледа Телекомуникационния ендоскопски център с роботите, които се използват в университета, експерименталната хирургична зала, както и лабораториите с уникална техника във факултет „Фармация“.

Красимир Вълчев отбеляза, че Медицинският университет разкрива разумно нови специалности и дава качествено образование на студентите. С учените той коментира необходимостта от спиране на екстензивното развитие на висшите училища и от промяна в стратегиите им – да обучават по специалности, за които съответният университет има добри преподаватели и материална база.

По-късно министър Вълчев проведе работна среща с директори на училища и детски градини, представители на местната власт и синдикатите от област Плевен. Той призова директорите и представителите на институции да положат максимални усилия за обхващането на всички деца и ученици в образователната система и апелира това да бъде акцент и в началото на следващата учебна година. „Знам, че е трудно и на част от родителите трябва да се обяснява колко е важно образованието, каза министър Вълчев и препоръча родителите да бъдат канени на срещи и на събития, на които да се запознаят с постиженията и успехите на децата си.

По време на дискусията бяха обсъдени политиките в областта на професионалното образование, квалификацията на учители, дигитализацията, необходимостта от това децата да бъдат насочвани към профили и професии в областта на математиката и природните науки, както в задължителните учебни часове, така и в извънкласните занимания.

Министър Вълчев съобщи, че през лятото ще бъде направен отново анализ на нормативната уредба, за да се облекчи административната работа на учителите и ги призова да изпращат в министерството своите предложения.

Споделете

GoTop