МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: МЕРКИТЕ В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ЩЕ СПОМОГНАТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СТРАНАТА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: МЕРКИТЕ В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ЩЕ СПОМОГНАТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СТРАНАТА

През последните години направихме преход към компетентностния подход – придобиване не само на знания от децата и учениците, но и на умения. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на публична дискусия, посветена на първия стълб от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Иновативна България”.

В него са предвидени 2,4 млрд. лева за иновации, образование, наука и индустрия, като 650 млн. лева са заложени за изграждането на образователна STEM среда в над 1600 училища. Със 712 млн. лева ще бъде модернизирана материалната база на 740 училища и 450 детски градини. Ще заработи и нов фонд, който ще разполага с 410 млн. лева за финансиране на науката и иновациите.

Според министър Вълчев STEM центровете са модел на учене в развитите европейски страни, затова не трябва да се разглеждат само като възможност за подобряване на материалната база. „Този модел включва развиване на комплексни умения в областта на математиката, природните науки и дигиталната креативност. В кабинетите ще има лаборатории, центрове за иноватори и изследователи, работилници по роботика и др.“, посочи той. Модернизацията на физическата среда също е много важна, защото влияе на мотивацията за учене и подпомага формиране на отношението на децата към света. През следващите десетилетия предстоят още по-големи дигитални трансформации и в тази връзка подготовката на учениците в областта на дигиталната креативност е ключова.

Министър Вълчев добави, че в Националния план за възстановяване и устойчивост на страната е предвидено и развитие на професионалното образование чрез подобряване на ученически общежития и бази за практическа подготовка.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че мерките в сферата на образованието, науката и иновациите не са заложени само в настоящия план, като за тях се очаква финансиране както от държавния бюджет, така и от бъдещи оперативни програми.

Планът за възстановяване и устойчивост цели да подпомогне икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията Cоvid-19. Мерките и реформите в него ще допринесат за растежа на икономиката, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия.

Споделете

GoTop