МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: МОН ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ПОВЕЧЕ ПРОГРАМИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА НА УЧИЛИЩАТА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: МОН ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ПОВЕЧЕ ПРОГРАМИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА НА УЧИЛИЩАТА

Повече програми за партниране между училищата с предприятия и различни институции ще направи МОН, за да помогне за ранното кариерно ориентиране. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с представители на АЕЦ „Козлодуй“, с които бяха обсъдени възможностите за дуално образование на учениците в професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“. По време на срещата стана ясно, че от централата подкрепят обучението по новата специалност „Управление на радиоктивни отпадъци“, осигуряват възможност за практики на учениците и квалификация на преподавателите. Голяма част от възпитаниците на гимназията продължават образованието си в инженерно-технически специалности. В разговора бяха коментирани възможностите за обновяване на материалната база, за да може повече ученици да останат да учат в региона. В гимназията е доставено оборудване и обзавеждане за 1 467 365 по ОП „Региони в растеж“.

В професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в Кнежа министър Вълчев наблюдава интерактивно обучение на учениците, разговаря и с учители, които създават сами учебни програми. Новите методи на преподаване, обменът на иновации и свободата на учителите сами да определят темпото на преподаване на учебната програма бяха сред въпросите, които министър Вълчев обсъди с учители от врачанската община Козлодуй и село Бутан, а по-рано и с учители от община Мизия.

В образованието резултатите се натрупват с постоянство, каза министър Вълчев и апелира да се полагат максимални усилия децата да посещават градина и училище ежедневно. Възпитанието и дисциплината ще са акцент в нашата работа, посочи министър Вълчев. Той се информира и за въвеждането на електронни дневници, което МОН финансира от тази година. Акцент в разговорите бяха също усилията на екипите за обхват на децата от уязвими групи, възможностите за допълнителни обучения, които дава проект „Подкрепа за успех“, както и за обучения на родители по проект „Нов шанс за успех“. Учителите специално отбелязаха колко полезна за работата им е ролята на назначените медиатори. Споделени бяха и добри практики за подкрепа на децата от уязвими групи с дрехи, транспорт, занимания по интереси и привличане на родителите към дейностите в училище.

Споделете

GoTop