МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: НЕ ПРЕДВИЖДАМЕ ЦЯЛОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: НЕ ПРЕДВИЖДАМЕ ЦЯЛОСТНО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Категорично не предвиждаме цялостно преминаване към дистанционна форма на обучение. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във Варна. Той припомни, че решението е отделни паралелки или отделни училища да превключват на обучение в електронна среда, докато има болни или карантинирани ученици и учители. В момента 4 на 1000 паралелки средно се обучават от разстояние. Във Варна министър Вълчев присъства на официалната церемония по повод приключването на строителните дейности при ремонта на Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски“. Общата стойност на проекта е 1 174 527 лв., като средствата са отпуснати по ОП „Региони в растеж“, от МОН и от община Варна.

Министър Красимир Вълчев участва и в дискусия, посветена на бъдещето на висшето образование, съвместно с ректори на университети. „Висшето образование трябва да подготви днешните студенти да учат през целия си живот, защото ще им се налага по-често да сменят професии. Бакалавърските програми трябва да бъдат интердисциплинарни, защото всяка професия ще изисква по-широк комплекс от учения, т.е. повече интегрални знания трябва да предоставят бакалавърските програми“ каза министър Вълчев. Той отбеляза също, че всички професионални направления ще изискват дигитални умения. Той коментира, че от изпълнението на стратегическите цели и задачи на всяко държавно висше училище в договорите за управление ще зависи възнаграждението на ректорите.

С правилата за формиране на възнагражденията се цели те да бъдат насърчени да се вгледат какво и как се учи, да има свързаност, инвестиции в млади преподаватели и развитие на научната дейност. Министър Вълчев заяви, че се водят разговори за по-голямо увеличение на основната заплата на преподавателите за сметка на някои допълнителни възнаграждения.

Споделете

GoTop