МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО ОКАЗВА НАЙ-ВАЖНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНОТО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО ОКАЗВА НАЙ-ВАЖНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНОТО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА

Най-важно влияние върху дългосрочното социално-икономическо развитие на страната оказва образованието. В този сектор в най-голяма степен се обвързват европейски с национални и регионални политики и затова най-важни партньори са ни общините. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Благоевград по време на дискусия с граждани, сред които присъстваха представители на училищната и университетската общности в региона.

Министър Вълчев определи като основно предизвикателството включването на всички деца в образователната система и задържането им в нея, за което е необходимо също сътрудничество на местно ниво между представители на различни институции.

Образованието е отговорът на почти всички проблеми и предизвикателства пред нас, заяви министърът. Според него Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ясно доказва, че когато институциите работят съвместно, това дава положителен ефект.

По време на дискусията бе посочено още, че професионалното образование дава реални предпоставки и възможности за задържане на хората в регионите и намаляване както на външната, така и на вътрешната миграция. А дуалната форма на обучение дава нови шансове за развитието на професионалното образование.

Министър Вълчев припомни, че образованието е ясно посочено като ангажимент в програмата за управление и в тази насока са политиките за последователно и дългосрочно нарастване на учителските възнагражденията.

Той отбеляза обаче, че основната модернизация на образователната система не се гради единствено на новите технологии, които са само средство, а на реализирането на компетентностния подход чрез нови методи на преподаване. В това отношение водеща е ролята на креативния учител, който има свободата и съзнанието да провокира интереса, критичното мислене у децата, а не просто да се преподаде определен учебен материал, заяви министърът. Затова и МОН се стреми да осигурява подкрепа за учителите, включително чрез намаляване на административната тежест.

Преди дискусията в Благоевград министърът на образованието и науката посети основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в град Бобошево, където МОН финансира обновяването на училищната спортна инфраструктура. Учебното заведение е защитено и в него се обучават 66 деца. Училището е постигнало стопроцентов обхват както по отношение на механизма, така и на целодневната организация на учебния процес.

Споделете

GoTop