МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОЧАКВАМЕ 56 % ОТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ДА ИЗБЕРАТ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОЧАКВАМЕ 56 % ОТ СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ДА ИЗБЕРАТ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

През тази година продължаваме преструктурирането на план-приема след седми клас не само от профилирани към професионални паралелки, но и към STEM профили и професии. Това е в отговор на колективната ни потребност от кадри с техническо професионално образование и необходимостта те да продължат обучението си и в такова висше образование. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на утвърдения от него и началниците на регионални управления на образованието държавен план-прием. По думите му след 10-15 години ще има недостиг на кадри във всички сфери. Той посочи, че най-голямо търсене ще има в секторите „Машиностроене“, „Електроника“, „Електротехника“, „Транспорт“ и „Енергетика“. Утвърдени са около 2400 паралелки в план-приема за кандидатстване след 7 клас. Тази година се очаква 56 % от учениците да изберат професионално образование.

162 паралелки са за обучение по защитените професии, като най-много са в областта на селското стопанство, електрониката, енергетиката. 316 са за професии с очакван недостиг на пазара. Най-много са в областта на транспорта, машиностроенeто, хранителната и текстилна промишленост, електротехниката и енергетиката. Броят на паралелките с дуална форма на обучение е 149,5. Тази година кандидатстването след 7 клас ще бъде изцяло електронно, за да се избегнат грешно въведени желания и данни, съобщи заместник-министър Таня Михайлова. Ако родителите нямат възможност да подадат заявление самостоятелно, могат да го направят в училищата-гнезда, определени от всяко РУО. Там учители ще въведат данните, а родителят ще може да ги провери на място. Подаването на документи за неспециализираните училища е от 3 до 5 юли 2019 г.

За първи път електронно ще бъдат оценявани и работите на седмокласниците, които на 17 и 19 юни ще се явят на Национално външно оценяване по български език и литература и математика. Затова учениците трябва да пишат с черен химикал. Ще се пише върху комплекти с уникален бар код, които са отпечатани и ще се изпращат от МОН. Изпитният вариант и тестът ще се изпращат по електронен път. На самия изпит, който тази година ще започне в 9,00 часа, учениците трябва носят документ за самоличност – лична, ученическа карта или бележник. Важно е да носят служебната бележка с входящия номер. Таня Михайлова подчерта, че за да разчитат на по-висок резултат на първия изпит, учениците трябва да пишат и по преразказа. Тя припомни, че кандидатстването става с получения брой точки от целия изпит.

Бланка за отговори – БЕЛ

Бланка за отговори – математика

Споделете

GoTop