МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОСНОВНА ПОЛИТИКА НА МОН Е ДА СЕ ОСИГУРИ ВРЪЗКА С ПАЗАРА НА ТРУДА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОСНОВНА ПОЛИТИКА НА МОН Е ДА СЕ ОСИГУРИ ВРЪЗКА С ПАЗАРА НА ТРУДА

„Връзката на придобитото образование с пазара на труда е основна задача и политика на Министерството на образованието и науката (МОН). Повече деца трябва да се насочват към специалности, които са важни за икономиката на страната“. Това заяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на изслушване в Народното събрание на тема професионално образование.

Той посочи, че са предприети редица мерки, сред които утвърждаването на 2800 програми по различни дисциплини, увеличаване на инвестициите в разширяването на базата от софтуерни специалисти, въвеждането на предмета „Компютърно моделиране“ в трети клас. Беше увеличен приемът в IT профилите и бяха насърчени дейностите по интереси в тази област. Стартира програма за финансиране на дигиталната креативност от първи клас. Бяха проведени обучения по IT и се откриха паралелки по информационни технологии в математическите и природо-математическите гимназии. . „Информационните технологии са секторът, който в най-голяма степен успява да задържи младите хора в България. Тоест, минимален брой ученици от това направление и минимален брой хора, работещи в този сектор, са напуснали страната”, обясни министър Вълчев.

По думите му пазарът на труда и пазарът на образование са различни и имат различна логика и нужди. „Министерството трябва да опита да ги свърже чрез преструктуриране на приема, предлагане на допълнителни и по-високи стипендии във висшето образование и др. Основно предизвикателство си остава да променим нагласите на децата и родителите и да насочим повече ученици към тези специалности и профили, които считаме, че са най-важни за пазара на труда – професионалните, педагогическите, математическите профили и др.“, добави той.

Споделете

GoTop