МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО

От образованието на първо място зависи дали ще живеем в проспериращо и хармонично общество. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Хасково по време на дискусия с граждани, директори на училища и учители, представители на местната власт, Народното събрание и Европейския парламент. По думите на министъра образованието е секторът с най-висока публична възвръщаемост – както по отношение на икономическото бъдеще, така и на обществената сигурност. Като основни предизвикателства той определи модернизацията на системата и активното включване на всяко едно дете в учебния процес. Според него е много важно децата от най-ранна възраст да посещават детска градина, за да няма риск да отпаднат.

По време на дискусията бе отбелязано, че най-важен фактор за промяната в образованието има учителят. Министър Вълчев посочи, че ако имаме добри учители, ще имаме и добри кадри във всички останали професии, затова и трябва най-добрите ученици да стават учители. Той подчерта, че техният избор се мотивира със стипендии, а висшите училища получават допълнителни средства за обучението в приоритетни направления и в специалности, които са защитени или с очакван недостиг от кадри. По повод липсата на специалисти за различни сфери на икономиката бе отбелязано, че решението може да се намери чрез професионалното образование, което гарантира както намаляването на миграцията, така и привличането на бъдещи инвестиции в регионите.

По думите на министъра подкрепата за учителите, които използват нови методи на преподаване, е много важна. Затова МОН има национална програма, която ще позволи обмен на добри иновативни практики. Според министър Вълчев учителят се нуждае от по-голяма свобода, за да провокира учениците да мислят и творят. Креативният учител трябва да бъде във фокуса на подкрепата ни, посочи той.

Като друго условие за модернизация на образованието бе посочено обновяването на материално-техническата база. Има безпрецедентно голям ръст на европейските средства – с над 700 милиона лева само от ОП „Региони в растеж“ ще се ремонтират над 500 училища и детски градини, посочи министърът. По време на дискусията бе направен извод, че европейската солидарност се отразява положително във всеки град и всяка една община.

Споделете

GoTop